Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Věra Palkovská

Třinec, starostka

Jsem ambasadorem projektů

Fajny Třinec

Město Třinec spustilo novou formu komunikace s občany prostřednictvím webu FajnyTrinec.cz, kde lidé najdou na jednom místě přehledné informace o všech připravovaných i aktuálně realizovaných...

Něco o mně

Třinec se již několik let hlásí ke značce Smart City. O tom, co vše to znamená pro vedení města a život v něm, hovoří primátorka města Věra Palkovská.

Co pro vás znamená pojem chytré město?

Podstatné je mít stabilní dlouhodobý plán rozvoje a vědět, kam směřovat. Jít „chytrou“ cestou spočívá v zavádění řešení, která lidem zpříjemní a usnadní život, a která přinesou dlouhodobý zisk, ne jen ten okamžitý. Jde o používání zdravého selského rozumu, o vytváření příležitostí a využívání moderních technologií. Nehledáme složitosti, ale naopak se snažíme využívat zkušenosti a inspirovat se nápady, které už v jiných evropských městech fungují delší dobu a jsou osvědčené. Tyto zkušenosti se pak snažíme přizpůsobit podmínkám našeho města a aplikovat je i u nás.

Rozhodovat a jednat chytře a zároveň s plnou odpovědností je dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Abychom mohli jít cestou chytrého města, je třeba splňovat tři základní podmínky, kterými jsou stabilita a kontinuita ve městě, spolupráce a partnerství na všech úrovních a nezbytná odvaha pustit se do velkých věcí. Koncept chytrého města není jen o městě samotném, ale také o firmách a organizacích, které zde působí, a především se dotýká samotných obyvatel města.

Co to znamená konkrétně pro Třinec?

Třinec se vydal cestou chytrého města v roce 2016, kdy přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu chytrého města a chytrého regionu v Moravskoslezském kraji a podepsal partnerství s krajem, statutárním městem Ostrava, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Do tohoto konceptu zapadá mimo jiné i čistá doprava, čisté životní prostředí, chytrá správa města a využívání moderních technologií.

O odvaze a chuti pouštět se do předstihových věcí a témat svědčí mj. zavedení flotily 10 elektrobusů do třinecké městské hromadné dopravy a pořízení dobíjecích stanic pro elektrobusy, elektromobily i elektrokola. V duchu čisté mobility podporuje Třinec cyklodopravu jako jednu z cest, jak pomoci životnímu prostředí. Třinec se stává také průkopníkem v zavádění metody BIM a digitalizaci stavebnictví, která si postupně buduje místo v legislativě České republiky.

A jaké jsou vaše cíle jako primátorky města?

Mým cílem je, aby lidé v Třinci chtěli žít a aby byli na své město hrdí. Aby sem lidé chtěli patřit. Aby mladí neměli potřebu odcházet jinam „za lepším“, ale aby se naopak chtěli po studiích vracet domů a přispěli svými zkušenostmi a podněty k rozvoji města.

Mám potřebu měnit věci k lepšímu a k tomu využívám svoji strategickou teorii - říkám jí cesta pěti „V“: víra, vůle, vášeň, vytrvalost a výsledky s velkým důrazem na kvalitu. Bez víry v to, co děláme, bez vůle dotáhnout věci do konce i přes všelijaké překážky, bez vášně a nadšení nemůže přijít výsledek. Aby měla tato teorie šanci, musí být splněny tři podmínky – kontinuita a stabilita, spolupráce a partnerství a tou třetí je odvaha spojená s odpovědností. Bez vizionářského přístupu nelze dělat nové velké věci. Jen nápad ale nestačí, pak je třeba stanovit jednotlivé kroky vedoucí k cíli, které je však nutno tvrdě odpracovat. Potřebuji se stále posouvat dál, neuspokojí mě to, když věci jen prostě fungují.

Před časem jste vytvořili značku „Třinec i Ty“. Co všechno se za ní skrývá?

Logo našeho města je složeno ze tří propojených barevných trojúhelníků a sloganu Třinec i ty. Když vycházíme z barevného pojetí trojúhelníků, město uprostřed obklopuje zeleň a železárny. V samotném sloganu „Třinec i ty“ najdeme české slovo city, stejně jako anglické slovo city, což evokuje, že Třinec je dost velký na to, abychom mohli dělat velké věci. Je zde i zkratka IT – tedy jít cestou informačních technologií. A konečně spojení „i ty“, protože Třinec je takový, jací lidé v něm žijí.

Zpátky k mobilitě. Jaké kroky plánuje město v nejbližší době?

V nejbližší době se chystáme předložit zastupitelstvu ke schválení historicky první Koncepci parkování v Třinci a ještě před tím chceme seznámit veřejnost s tím, co to pro město bude znamenat a jak jednotlivá opatření budou ovlivňovat život v něm. S ohledem na dnešní dobu plnou omezení bude i předmětná veřejná prezentace probíhat revoluční formou prostřednictvím živého interaktivního vysílání na internetu. Bude to první krok k inovativnímu způsobu komunikace s veřejností a bude tvořit podklad pro budoucí besedy s občany a budoucí prezentace dalších opatření ve městě.

Jak Vy osobně vidíte budoucnost mobility v Třinci a jiných českých městech?

Ukazuje se a v dnešní překotné době zvlášť, že město je živý organismus, kde vše je spojeno se vším a nelze jednu důležitou oblast oddělit od jiné. Nelze například řešit otázku dopravy a opomenout otázku sucha, životního prostředí či bezpečnosti obyvatel a ekonomického rozvoje. Ukazuje se, že lidé se umí semknout a změnit své myšlení i návyky a být k sobě velice solidární ale i závistiví a zlí.

Abychom dokázali postupem času měnit myšlení lidí, ale zároveň i své, musíme komunikovat a změnit způsob komunikace. Musíme umět své obyvatele zapojit do dění ve městě, převzít zodpovědnost za své návyky a třeba i za své zaparkované auto. Měnit město k lepšímu nelze bez změny myšlení a aktivní komunikace.

Děkuji Vám za rozhovor.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).