Výzva 2030

Podepsat výzvu


Svět se od základu změní a dotkne se to nás všech. Po současné krizi před námi bude nový začátek, který nám dá šanci uchopit naše životy jinak než dosud a začít dělat věci lépe.

Městská mobilita se vždy týkala, týká a bude týkat každého z nás. Všichni budeme i nadále využívat dopravní infrastrukturu, cestovat různými dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás bude i nadále klást na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic.
 

Vnímáme neuspokojivý stav v současné době:

Trvale vysoký podíl motorové dopravy je málo efektivní, zatěžuje životní prostředí emisemi, podílí se na přehřívání měst a násobí negativní dopady klimatických změn.

Pozemní komunikace nejsou dost bezpečné pro individuální bezmotorovou dopravu, a tím omezují možnosti pro přirozenou pohybovou aktivitu, která je pro zdravý život nás všech naprosto nezbytná.

Podoba ulic a veřejných prostor dostatečně neodpovídá potřebám uživatelů: chodců, cyklistů, řidičů. Právě oni by ale měli rozhodovat o designu ulic, který by měl všem dát prostor pro bezpečnou, úspornou a efektivní mobilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.
 

Proto chceme v oblasti městské mobility prosazovat a naplňovat tyto hodnoty:

 • Život v ulicích
  Mít dostatek prostoru pro aktivní společenský život ve městě.
 • Setkávání se
  Setkávat se s přáteli, známými i neznámými lidmi v rámci veřejného prostoru.
 • Bezpečí
  Mít možnost bezpečně chodit pěšky i jezdit na kole.
 • Krása
  Mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.
 • Zdraví
  Posilovat svou kondici a upevňovat své zdraví prostřednictvím vlastní pohybové aktivity.
 • Čisté město
  Žít ve městě bez dopravních kolapsů, nadměrného hluku a znečišťování životního prostředí.
 • Dostupnost pro všechny
  Vždy mít možnost vybrat si takový dopravní prostředek, kterým se bezpečně, snadno a včas dostaneme do svého cíle.
 • Dostatečný prostor
  Mít takovou dopravní infrastrukturu, která naprosté většině z nás umožní efektivně se přepravovat, aniž by přitom trpěl veřejný prostor či kvalita života.


Sdílíme společnou představu, jak přetvářet města, aby se v nich dobře žilo dětem, mladým lidem, rodinám i seniorům. Pro tuto představu chceme získat podporu všech, kdo k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Naším klíčovým společným cílem je najít cestu, jak na omezeném prostoru měst a obcí efektivně skloubit všechny druhy dopravy. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti.

Vidíme budoucnost:

Jako výraz podpory těchto hodnot přicházíme s konkrétními akcemi a náměty, které mají pomoci procesu obnovy. Chceme ve společnosti vyvolat diskusi o tom, jaká je vize udržitelné městské mobility.

 

Pro podporu společných cílů vyzýváme kompetentní státní orgány České republiky, aby podnikaly konkrétní kroky směřující k praktickému naplňování principů udržitelné městské mobility.

 • Žádáme, aby Česká republika vytvářela finanční a legislativní podmínky pro naplňování ambiciózních cílů pro zvýšení podílu pěší a cyklistické dopravy do roku 2030, a to dle Koncepce městské a aktivní mobility pro období 202–2030.
 • Žádáme, aby aktivní mobilita byla součástí zdravotních politik prosazovaných státem, včetně těch, které se zabývají neinfekčními nemocemi (prevence), infekčními nemocemi (budování imunity) a obezitou.
 • Žádáme, aby stát podpořil programy na rozšíření nákladních kol a elektrokol, která by společně mohla nahradit část vozového parku veřejné správy i v komerčním sektoru.


Připojit se k výzvě CityChangers 2030 můžeme kdykoli. Ale právě dnes je správný čas na nový start.

 

Výzvu 2030 můžete podepsat prostřednictvím formuláře:

Jméno a příjmení *
Město *
Povolání *
E-mail *
Poznámka


Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Formulář Výzva 2030
(pole: jméno, město, povolání, e-mail, zpráva)