Libor Střecha

Hodonín, místostarosta

Jsem ambasadorem projektů

Město Hodonín: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá...

Něco o mně

Pane starosto, co v Hodoníně řešíte nejčastěji v souvislosti s dopravou?

Tak jako spousta dalších měst se potýkáme s problémy souvisejícími s mobilitou obyvatel, ať už je to problém s parkováním na sídlištích i v centru města, ranní dopravní kolapsy před školami nebo tranzitní doprava. Právě proto jsme se rozhodli řešit Plán udržitelné městské mobility.

Jaké hlavní cíle v oblasti mobility před sebou vidíte?

Naším hlavním cílem jsou zejména spokojení občané. Chceme vytvořit město, kde obyvatelé budou chtít žít a budou na své město hrdi. Chceme město atraktivní, bezpečné a plné zeleně.

Podle mého názoru je jediným možným řešením přesvědčit naše občany, že se dá po městě pohybovat i jiným způsobem než jen autem. Docílit toho můžeme zatraktivňováním ulic a parků, propojováním stávajících cyklostezek, zkvalitněním a rozšířením naší MHD.

To je velká výzva. Kdo jsou hlavní partneři, kteří Vám s ní pomohou?

Práce na takovém úkolu, jako je Plán udržitelné městské mobility, nelze tvořit v tichosti úřadu. Do práce se budeme muset zapojit všichni, politici, zaměstnanci úřadu a nejdůležitější je diskuze s občany, kteří nejlépe vnímají problémy našeho města. Jsme si vědomi, že na dílčí záležitosti budeme potřebovat pomoc externích odborníků, ale hlavní úkol - diskuze s občany - bude na nás.

Plán mobility ale u Vás v Hodoníně, pokud vím, nevzniká na zelené louce. Město si už v průběhu přípravy bude testovat nový přístup na konkrétních opatřeních. Celá řada z nich je už v přípravě nebo se realizují.

Hovořil jste o zkvalitnění uličního prostoru. Chystáte teď nějaký konkrétní projekt v této oblasti?

Aktuálně je v realizaci obnova veřejného prostranství před jednou z hodonínských základních škol. Ještě v letošním roce pak dojde k obnově i uličního prostoru u jedné mateřské školy. Součástí obou těchto projektů jsou kromě standardní obnovy komunikací, parkovacích stání, chodníků, zeleně a mobiliáře též prvky bezpečnosti jako zejména přechody vyvýšené na úroveň chodníků. Zajištění bezpečnosti našich dětí je pro nás zcela zásadní.

A co parkovací politika?

Jedním z připravovaných projektů je parkoviště u koupaliště, které však nebude sloužit jen pro návštěvníky koupaliště a krytého plaveckého bazénu, ale díky své poloze sice na okraji města současně s dobrou docházkovou vzdáleností do centra může sloužit též jako odstavné parkoviště pro návštěvníky města. V návaznosti na tento projekt by poté mohlo dojít k omezení individuální dopravy v historickém centru města. Uvolněný prostor pak může sloužit pro zeleň, bezpečnější pohyb pěších a cyklistů a rovněž pro plynulejší pohyb MHD.

A když jsme ve vašem regionu Jihomoravského kraje, nemůžeme nezmínit jako dopravní prostředek jízdní kolo. Připravuje Hodonín něco také pro cyklisty?

Aktuálně připravujeme několik opatření, která by měla v centru zajistit větší komfort pro cyklisty již dnes a to např. realizace ochranných jízdních pruhů nebo povolení jízdy v protisměru.

V čem vidíte přínos plánu udržitelné městské mobility?

Chceme ve městě zajistit takovou dopravu, která bude sloužit všem obyvatelům města i těm, co do našeho města přijíždějí za prací či za zábavou, a zároveň nebude škodit našemu zdraví a životnímu prostředí.

Chceme cestování po Hodoníně vytvořit přátelské, praktické, bezpečné a ohleduplné k prostředí města.

A kdy by měl být Plán udržitelné městské mobility hotový?

Vnímám, že u procesu vytvoření plánu udržitelné městské mobility nelze určit termín dokončení. Pokud začneme plán udržitelné městské mobility tvořit, dostaneme se do nekončícího procesu.

A co jednotlivé kroky procesu, jak s nimi pracuje česká i evropská metodika?

Všechny fáze – analýza, vize a strategie, naplánování opatření i implementace – budou zachované, proces nezměníme. Pokud ale míříme ke zvýšení kvality života lidí v Hodoníně, potřebujeme víc než složku, byť sebelépe profesionálně zpracovaných dokumentů. Je potřeba přistupovat k městu jako k živému organismu, který je jedinečný svými zvyklostmi i potřebami obyvatel. Je to běh na dlouhou trať.

Děkuji Vám za rozhovor.

Modul: Ambasadoři | zobrazení detailu