Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Vít Král

Živé Milevsko

Uvozovky
Jedna hvězda tým neudělá.

Jsem ambasadorem projektů

Zatím neevidujeme žádné projekty.

Něco o mně

Jestliže chcete měnit obec, město, region je třeba nejen vypracovat strategický dokument, ale především vytvořit tým. Tým, který je naladěn ke změnám a dokáže je také implementovat. Naším cílem od začátku fungování projektu Živé Milevsko bylo a je takovýto tým tvořit.

Každý strategický dokument je dokument živý. Začíná tam, kde jsme ho právě dokončili. Na fázi tvorby strategií navazují následné, předem definované kroky (akční plán, monitoring) a ze získaných dat těchto kroků se objevují nová řešení, postupy, ale i problémy. Na toto vše musí být tým schopen reagovat a proto je každý strategický dokument stále živým organismem.

Tým by měl mít svou entitu, která mu zaručí pravomoc a určí odpovědnosti. Příklad si můžete vzít třeba ze sportu, kde k dlouhodobému úspěchu nestačí mít jednu superhvězdu, ale profesionálně složený, po všech směrech fungující, odolný tým s jasným cílem - uspět.

Vraťme se však zpět do prostředí měst a obcí. Jako příklad může posloužit pohled na řešení strategie, často nesprávně označované souhrnným názvem doprava. A řešíme skutečně dopravu? Nebo cílíme spíše na mobilitu? Nebo tomu všemu celému nadřazený veřejný prostor? Už máme tři možné úhly pohledu a každý má trochu jiné řešení.

Vybereme-li jeden z nich, například mobilitu, určitě se dostanete k tématu: „Mobilita jako služba“. Řešíme mobilitu jako službu dopravní (infrastrukturu, vozový park)? Nebo řešíme mobilitu jako službu sociální (zvýšení popularity nemotorové dopravy, nákupní možnosti v cílových destinacích, podporu cestovního ruchu, podpora soukromého podnikání)? Nebo řešíme mobilitu z pohledu enviromentálního? Pohledů na mobilitu jako službu je také více a i cesta k úspěchu a změně (City Changers) nevede přes úzce zaměřené jednotlivosti a jednotlivce, což může být třeba jeden z odborů města (v tomto případě nejspíše odbor dopravy), ale nezávislý tým silně orientovaný na rozvoj, moderní přístupy a řešení kooperující v kontextu celého chodu obce, města.

Tým se silnou sounáležitostí s daným územím, doplněným o odbornou veřejnost.

Nám se toto v Milevsku podařilo, měníme naše město – jsme City Changers.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).