Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jiří Štrupl

Jiří Štrupl


Jsem ambasadorem projektů

Komunitní cyklologistické centrum

Cílem je vytvořit příjemné místo, pro relax a služby spojené s cyklistickou logistikou. Okolo 60 % všech cest v městských oblastech je uskutečňováno za účelem přepravy zboží. Toto...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).