Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jan Dobeš

Jan Dobeš

učitel, ZŠ Nicholase Wintona, Kunžak

Jsem ambasadorem projektů

Bezpečné cesty do školy

V rámci školního projektu Bezpečné cesty do školy děti před několika lety vytipovaly opatření, která by chtěly realizovat v oblasti dopravy. Výsledek analýzy byl následující: parkoviště...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).