Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Zbyněk Ryška

architekt

Uvozovky
Nestavíme zdi, ale mosty.

Jsem ambasadorem projektů

Lávka na Farských Humnech

Park Farská humna ve Žďáru nad Sázavou se může pyšnit novou lávkou. Ta propojuje Žďár nad Sázavou se sídlištěm Stalingrad, které je od zbytku města odříznuté vodním tokem.  Foto: Kamil...

Něco o mně

Jsem architekt měst Žďár nad Sázavou, Nového Města na Moravě, architekt ve studiu REFUELWORKS.COM.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).