Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Ivan Adamec

Starosta, Trutnov

Uvozovky
Nechci měnit věci kolem sebe kvůli tomu, aby mně lidi říkali, že to dělám dobře nebo špatně. Já to dělám, protože tady žiju a chci, aby se žilo dobře.

Jsem ambasadorem projektů

rekonstrukce pěší zóny v Trutnově

Horská ulice propojuje vlakové a autobusové nádraží s historickým centrem Trutnova a z tohoto důvodu po ní denně prochází velké množství chodců. Jelikož původní stav nevyhovoval tak...

Něco o mně

Něco o mně

Ač jsem se narodil v Teplicích, většinu svého života jsem prožil ve východních Čechách, v Trutnově, do kterého jsem se před mnoha lety s manželkou přistěhoval a hned mne chytlo za srdce. Od roku 1998 jsem dlouhých dvacet tři let měl tu čest být jeho starostou. Snažil jsem se v této funkci se svými kolegy ve vedení města, aby se ze špinavého příhraničního města stalo město prosperující a báječné pro život.

Dlouhodobě se zajímám o dopravu a již jako starosta jsem se snažil napomáhat řešením, která by pomohla dopravu ve městě, která je v dnešní době na jedné straně nezbytná, ale její nárůst pro obyvatele zatěžující, směřovat tak, abychom současně mohli vytvářet klidové zóny pro bezpečný pohyb a odpočinek obyvatel města. Jedním z posledních takových projektů byla velká rekonstrukce pěší zóny navazující na historické náměstí, kde dnes už lidé nemusí kličkovat mezi auty, ale mohou zde bezpečně chodit do obchodů, za službami, ale i odpočinkem.

Práci a její adrenalin ke svému životu potřebuji, ale za svůj největší úspěch a vlastně také předpoklad toho, abych ji mohl vykonávat, považuji svou rodinu. Manželku Irenu, se kterou jsme svoji 35 let, dceru a syna, kteří mi přinesli největší radost do života a vnouček, který jedním úsměvem zažene naše starosti. K mým koníčkům patří letecké modelářství, historie a cestování.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).