Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Adam Scheinherr

náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu

Jsem ambasadorem projektů

Praha jede

Hlavní město spustilo nové webové stránky věnované dopravě. Na prahajede.cz se mohou zájemci dočíst o všech dopravních aktualitách, plánech do budoucna, nahlédnou ale i do zákulisí dopravního...

Něco o mně

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).