Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Vít Kluger

ředitel Uniqway

Jsem ambasadorem projektů

Uniqway – studentský carsharing

Uniqway je první studentský carsharing. Jelikož ho vyvíjejí sami studenti, kteří si navzájem nejlépe rozumí, je jim ušitý na míru. Všichni studenti a zaměstnanci vysokých škol v ČR...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).