Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Adéla Jurečková, M.A.

ředitelka

Uvozovky
Možnost bezpečného pohybu městem pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou prospívá nejen klimatu, ale umožňuje lidem svobodněji využívat veřejný prostor.

Jsem ambasadorem projektů

Evropský atlas mobility

Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a jejím cílem je přispět k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Publikace vznikla ve...

Něco o mně

Adéla Jurečková je ředitelkou pražské kanceláře německé zelené nadace Heinrich-Böll-Stiftung, která podporuje vzdělávání a dialog o otázkách demokracie a lidských práv, energetiky, udržitelnosti, ochrany klimatu a zahraniční a bezpečnostní politiky. Nadace také podporuje organizace občanské společnosti, které v těchto oblastech působí. 

Dříve vedla v největší české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni Program migrace zaměřený na osvětu v otázkách migrace a integrace, pracovala také na Německém velvyslanectví v ČR, v pražském Goethe-Institutu a spolupracovala s Asociací pro mezinárodní otázky jako analytička pro Německo.

 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).