Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Martin Buršík

ekonom, 1. místostarosta Příbrami

Uvozovky
Cestovat po městě rychle a levně je základ. Používat při tom své nohy je zdravý selský rozum.

Jsem ambasadorem projektů

5+1 krok pro lepší cyklodopravu v Příbrami

Jak jsme na tom Na jedné straně Příbrami se rozkládají Březové Hory, na druhé Svatá Hora. Oba názvy svědčí o tom, že Příbram je poměrně kopcovité sídlo. Osou města protéká Příbramský...

Něco o mně

Martin Buršík, Příbram: Přemýšlím o městě, ve kterém bychom chtěli žít. Ne pouze jezdit autem

Pro většinu z nás představuje modlu současnosti osobní automobil. Doprava je rychlá, není třeba nic dopředu organizovat, vyjet lze kdykoliv, zkrátka pohodlné cestování. I když… Města pořád zpřístupňují nové parkovací plochy, ale ty jsou zaplněné rychlostí světla. Na semaforech trávíme už více času než při čištění nevyžádané pošty. A když nastane špička, trvá průjezd přes náměstí ne minutu jako kdysi, ale desetkrát tolik. A to nemluvím o dalších – jak říkají ekonomové – externalitách jako zplodiny v ovzduší. Nás, naše děti i naše sousedy připravují o zdraví, někdy o pár let života. Je tohle všechno ještě komfortní a následováníhodné? Asi už ne.

 

Natáhnout budík i dres

Jezdím autem, i po městě, třeba vozím děti do školy, abych ranní budík mohl natáhnout o deset minut později. Zároveň patřím mezi ty, kteří si neváhají natáhnout přiléhavý dres a dát si o víkendu sto kiláků na kole. Přemýšlím, jak ten rozpor vyřešit osobně, ale i společensky, protože se svým dilematem nejsem zdaleka sám.

 

Fungovat by mohl dvojí přístup: Musíme usilovat o rozumné nastavení automobilové dopravy, protože osobní vozy jen tak nikam nezmizí a pro mnoho lidí jsou důležité pro cesty do práce nebo za rodinou. Stejnou energii, jakou věnujeme budování parkovišť, opravě silnic nebo údržbě dopravního značení, potřebujeme vydat směrem k dalším typům přepravy. Obrovský potenciál spočívá v cyklistické i pěší dopravě. Uvolní se přeplněné silnice, odpadnou exhalace a o každé volné ploše přestaneme automaticky uvažovat jako o potenciálním parkovišti. V téhle souvislosti si často říkám, že parkování ve městě je jako tvrdá droga. Vysoce návykové a nikdy ho nebude dost…

 

Evoluce, ne revoluce

Města se vyvíjela stovky let a změny nelze udělat ze dne na den. Cestou je evoluce, ne revoluce. Ale revoluční může být naše odhodlání čelit zažitým stereotypům, vzdělávat se a inspirovat u těch, kteří jsou před námi, a trpělivě vysvětlovat a debatovat s občany, kteří mají jiný názor. Také potřebujeme více zapálených parťáků, kteří by sdíleli tyto myšlenky a dokázali je naplňovat. Rovněž je třeba zapojit mladé, protože ti budou jednou sklízet „produkty“ našeho uvažování o tom, jak má město vypadat. Ve vzájemné shodě můžeme města posouvat k podobě, kterou si přeje rostoucí počet lidí. Chytrá města s udržitelnou mobilitou, města pro zdravý život.

 

Rozhovor s Martinem Buršíkem o dopravě v Příbrami:

Martin Buršík, Příbram: Máme nové autobusy, generel dopravy a chystáme e-kola pro městské zaměstnance (říjen 2020)

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).