Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Viktor Liška

předseda DSO Mikroregion Voticko

Uvozovky
Spolupráce je klíč k úspěchu.

Jsem ambasadorem projektů

Cyklostezka Olbramovice – Votice

Obce, které jsou součástí svazku Mikroregion Voticko, konečně spatřily výsledek několikaletých příprav a přibližně roční výstavby. Jedná se o první úsek cyklostezky v opuštěné trase...

Něco o mně

V roce 2004 jsem se vrátil do rodného Voticka, oblasti na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje s velkým potenciálem rozvoje. Za sedmnáct let ve funkci starosty obce Ratměřice jsem se poté důkladně seznámil s potřebami a problémy svých sousedů a také s fungováním státu a veřejné správy. Ze své funkce předsedy Mikroregionu Voticko se snažím hájit zájmy menších venkovských obcí na hranicích kraje, přinášet nové impulzy a moderní řešení. Devízou našeho Voticka jsou společné projekty v oblasti dopravy, odpadového hospodářství, školství a sociální oblasti. Spolu s kolegy z mikroregionu, i prostřednictvím Místní akční skupiny Voticko  a turistické destinace Kraj blanických rytířů, se snažíme vytvářet region s lidmi a pro lidi. Věřím, že právě vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností a názorů jsou motorem, který podněcuje rozvoj.

·        

V Ratměřicích se nám vyplatilo „táhnout za jeden provaz“ – dokladem toho je nejen výhra v soutěži Vesnice roku 2010 a titul Vicemistrů v Evropské ceně obnovy venkova 2012, ale také zmodernizované budovy, infrastruktura i volnočasový areál v majetku obce. A spolupráce hraje hlavní roli i v rámci Mikroregionu Voticko, budovaná cyklostezka na opuštěném železničním tělese bývalé Dráhy císaře Františka Josefa je toho důkazem.

Ve volném čase se věnuji rodině a rodinné usedlosti. Můžete mě zahlédnout na ratměřickém  fotbalovém hřišti jako trenéra fotbalových přípravek nebo při venkovských tancovačkách jako zpěváka bigbítové kapely. Zajímám se o SMART řešení a jejich aplikaci na náš venkovský region.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).