Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Zdeněk Jaroš

místostarosta, Pelhřimov

Uvozovky
Vždy s úsměvem :-)

Jsem ambasadorem projektů

Zatím neevidujeme žádné projekty.

Něco o mně

Od raného dětství jsem vášnivým sportovcem. Basketbal byl dlouho mojí láskou a nedovedl jsem si život bez něj představit. Avšak čas plyne a s přibývajícími léty jsem znovu objevil kolo, které mi bylo společníkem již od mládí. Bez něj si dnes nedokážu představit každodenní život. Snažím se využívat kolo při každé cestě po městě, ať už pracovní nebo rekreační. 

Udržitelná městská mobilita představuje velký problém, který se dotýká každého z nás. Řešíme parkování ve městech a předpokládáme, že město nám tato parkovací místa zajistí. Domnívám se, že úloha města je jiná, a to především zajistit kvalitní veřejný prostor. Výstavba cyklostezek a propojení různých cest pro pěší představuje spojení a setkávání lidí.
Za posledních několik let se nám v Pelhřimově podařilo vybudovat tři cyklostezky o celkové délce 6 km a několik menších propojek. Když na nich potkávám rodiny s dětmi i seniory, vím, že moje práce dává smysl, a jsem moc rád, že mohu být hybatelem těchto vítaných změn.

Přijeďte do Pelhřimova, ať víte, do čeho jdete 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).