Protipovodňová opatření na řece Moravě v Olomouci – IIB. etapa

Ochrana pravého břehu nad ramenem Střední Moravy až po železniční trať Olomouc – Želechovice řeší II. B etapa. V oblasti nad železnicí spočívala její realizace v úpravě hrází a rozšíření koryta o pravobřežní bermu (část koryta zaplavovaná při vyšších průtocích) v závislosti na místních prostorových možnostech. V úseku jednoduchého koryta, začínajícího pod ulicí Masarykova až po ulici Komenského, vznikly bermy na obou březích, náplavka, stezky pro pěší a cyklisty. Stávající kapacitně nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského byly nahrazeny mosty novými a součástí stavby byly také dvě křižovatky na ulici Komenského.

 

realizace: 04/2018 – 09/2022

náklady: 730 mil. Kč

 

Více informací na: https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu 

Foto a video: Archiv města Olomouc

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Miroslav Žbánek

Miroslav Žbánek

Olomouc, primátor

Modul: Projekty