Lhotecká stezka

Hlavním cílem projektu Lhotecké cyklostezky otevřené v roce 2014 bylo naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu cyklistů na frekventované silnici II/611 mezi Sadskou a Poděbrady. Vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace se zároveň zvýšil podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami obyvatel regionu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami a využili tak perfektních podmínek rovinatého Polabí pro jízdu na kole. V neposlední řadě cyklostezka slouží všem jako prostředek pro trávení volného času, a to především díky přímému a téměř bezkoliznímu napojení na dálkovou trasu Greenways Labe a na ní existující cyklostezku Nymburk - Poděbrady.

 

Cyklostezka kopíruje hlavní silnici II/611 a jen místně se od ní mírně odkloní - např. v blízkosti hřbitova u Pískové Lhoty. Ve všech obcích cyklostezka respektuje logické napojení na místní komunikace a vychází z potřeb budoucích uživatelů.

Betonový povrch cyklostezky /mimochodem vůbec první v Čechách, neboť 4 betonové cyklostezky se do té doby vybudovaly pouze na jižní Moravě/ vhodně doplňují ocelovobetonové lávky - dvě na úseku mezi Kostelní a Pískovou Lhotou a dvě nově budované mezi Sadskou a Kostelní Lhotou. Ačkoliv je každá lávka technicky jinak řešena, všechny jsou navrženy v jednotném stylu, barvě a dílčích detailech. Navíc stejný vizuál a materiál respektuje například i informační tabule stezky, což celkovou jednotnost ještě více zdůrazňuje.

Betonová stezka i s mosty je naprosto ideální pro pohodlnou cyklistiku i in-line brusle. Šíře, uspořádání, technické provedení, ale i dopravní značení zabezpečují maximální bezpečnost všech uživatelů. Unikátní mostní konstrukce přes železniční trať v rámci II. etapy navíc zamezuje pohyb cyklistů přes železnici.

„Radost nám dělá nárůst počtu lidí, kteří "přesedlali" na kolo. Cyklostezka se rychle stala neoddělitelnou součástí obcí,“ říká starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný.

 

Technické detaily

PODROBNÝ POPIS UMÍSTĚNÍ REALIZACE

Lhotecká cyklostezka I. etapa Kostelní Lhota - Písková Lhota (po dokončení) II. etapa Kostelní Lhota - Sadská (před dokončením)

TERMÍN REALIZACE :

I. etapa - 2011 - 2012, II. etapa - 2013 - 2014

DATUM KOLAUDACE :

I. etapa - srpen 2012, II. etapa - červenec 2014

NÁKLADY :

I. etapa - 15,1 mil. Kč, II. etapa - 27,5 mil. Kč

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ:

ROP NUTS II Střední Čechy, spolufinancování obcí, Středočeský kraj, TPCAZpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty