Malá Kodaň ožívá

Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo místní k tomu, aby okolí Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy začali říkat Malá Kodaň. Na podzimní rekonstrukci se město připravovalo celé léto. Jak? Oslavou každý víkend!

Příležitost

Letošní jarní omezení spojená s pandemií přinesla omezené možnosti trávení volného času včetně návštěv gastro a kulturních podniků. Ostravané tedy začali ve větší míře navštěvovat rekreačně přitažlivá místa přímo ve městě. Jedním z nich se stalo nábřeží řeky Ostravice, a to v úseku mezi Komenského sady a soutokem s říčkou Lučinou. V této části řeky u mostu M. Sýkory byl nedávno rekonstruovaný pravý (slezský) břeh a vzniklo zde příjemné terasové posezení v bezprostřední blízkosti řeky. Na levém břehu se nachází větší množství stravovacích zařízení, ale přístup k řece zde kříží obslužná komunikace – ulice Havlíčkovo nábřeží a vyhledávaná stezka pro cyklisty (Ostrava – Beskydy). Řeka, nábřeží, úzké uličky s atraktivním parterem a cyklisté – to vše již před lety vedlo k lidovému pojmenování oblasti Malá Kodaň.

Velká kumulace lidí přenášejících si občerstvení přes vozovku k řece a korzujících na nábřeží po cyklostezce, zvláště při pěkném počasí, dala vzniknout nápadu část Havlíčkova nábřeží na víkendy pro motorovou dopravu uzavřít. Vznikl by tak zároveň prostor pro různé aktivity od kulturních projektů až po trhy s lokálními výrobky. V daném úseku město Ostrava už dříve naplánovalo rekonstrukci nábřeží, která měla následovat po rekonstrukci kanalizace na podzim 2020. Tyto dvě investiční akce by tak jako tak znamenaly dlouhodobé dopravní omezení, a proto bylo rozhodnuto, že víkendová omezení dopravy budou ve zkušebním režimu zavedena už od léta 2020.

©  Vysloužil architekti

Výsledky

Místní spolek provozovatelů kulturních a stravovacích zařízení na Havlíčkově nábřeží, tzv. Ostravský spolek náplavkářů, zajistil během doby uzavření ulice (pátek večer až neděle) kulturní program. Sobotní dopoledne pak byla v režii projektu s lokálními potravinami a autorským designem nesoucím název “Trhy, co se hledají”. Projekt dopravního značení pro oživení veřejného prostoru zajistil Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace (MAPPA) a dopravní značení zajistilo vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Objízdná trasa pro vozidla vedla po opačné straně bloku přiléhajícího k nábřeží a cyklostezka se vyznačila jako stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů. Po dobu dopravního omezení nebyly evidovány žádné větší komplikace. Pouze bylo potvrzeno, že řidiči jezdí po paměti, nesledují aktuální dopravní značení, a tak docházelo k častému otáčení až těsně před uzavírkou. Víkendový provoz neměl negativní vliv ani na linky MHD. A to ani přes fakt, že individuální motorová doprava byla vpuštěna do jinak uzavřeného úseku vyhrazeného pouze pro nemotorovou a hromadnou dopravu.

Víkendové přetvoření části úseku Havlíčkova nábřeží na pěší zónu Malá Kodaň, které přineslo zlepšení přístupu k řece a nabídku kulturních a obchodních aktivit, se setkalo u lidí s velmi pozitivním ohlasem. Potvrdila se také oprávněnost diskuse o budoucím využití celého nábřeží po provedení celkové rekonstrukce. Na druhou stranu se diskutovala legálnost využívat pozemní komunikace k jiným účelům, než ke kterým dle zákona slouží, a četnost dopravních omezení pro kulturně společenské aktivity, které zvláště v letních měsících mohou ztěžovat život řidičům.

©  archiv Trhy, co se hledají, Club DOCKZpět na všechny aktivity

Ambasador projektu:
Modul: Projekty