Cyklopruhy na třídě 28. října

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Po vzoru řady dalších evropských i světových měst se také Ostrava rozhodla podpořit městskou cyklistickou dopravu pomocí rychlých nestavebních opatření. S relativně nízkým rozpočtem a bez omezení jiných druhů dopravy. Kde? Na třídě 28. října. 

Návrhy, jak na ní zlepšit život cyklistům, vyplynuly ze širších úvah o proměně veřejného prostoru na třídě 28. října až po ulici Opavská pod patronací ostravského Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). Zhruba pětikilometrový úsek pro cyklisty prochází i centrální pěší zónou s povoleným vjezdem jízdních kol přes hlavní ostravské Masarykovo náměstí, podstatná část však vede právě po rušné třídě 28. října. 

Cílem bylo ukázat všem účastníkům provozu, že se zde s cyklisty počítá, a díky tomu v Ostravě přilákat do sedel více lidí. Protože, jak je dobře známo, jízda na kole patří k udržitelným, a navíc i zdravým formám dopravy. Jaké prostředky tedy byly zvoleny?

„Během června 2021 byly vyznačeny piktogramové koridory pro cyklisty (v průměrné délce za oba směry cca 1 040 m) a tzv. ochranné jízdní pruhy pro cyklisty (v průměrné délce za oba směry cca 1 109 m),“ odpovídá Josef Laža, dopravní specialista MAPPA, a dodává: „Na světelně řízené křižovatce 28. října x 1. máje x Přemyslovců byly na všech ramenech doplněny prostory pro cyklisty. A do pěší zóny Nová Karolina, která ke třídě 28. října přiléhá, byl nově povolen vjezd cyklistů.“

Jde tedy o dopravní opatření bez stavebních úprav, což je z dostupných řešení ta levnější a rychlejší varianta. Ale zdarma to samozřejmě nebylo, a to ani přeneseně – navrhovaná opatření bylo nutné prosazovat v debatách s těmi, kteří jim příliš nedůvěřovali. „Zejména o zavedení ochranných jízdních pruhů pro cyklisty, které jsou u nás v Ostravě naprostou novinkou, se vedly dlouhé diskuse, “ prozrazuje Josef Laža.

Každého skeptika musela aspoň dodatečně přesvědčit čísla. Porovnání říjnového sčítání cyklistů z roku 2020 (před úpravami) a zářijového z roku 2021 (po úpravách) ukázalo nárůst počtu cyklistů v uvedeném úseku o 41 procent. Během jediného roku! O relativně bezpečné koexistenci cyklistů a řidičů na společné komunikaci zase vypovídá fakt, že dvě jediné nehody si zde zavinili jezdci na kole svou vlastní vinou.

Dodejme tři věci. Jednak že skupina Aktiv BESIP pod odborem dopravy ostravského magistrátu využila zmíněné změny k informační kampani, jak cykloopatření bezpečně využívat. Jednak, že potenciálních městských cyklistů, které je třeba vhodnými opatřeními „probudit“, je mnohem víc, než si lidé obvykle myslí. A na úplný závěr, že ideální cílové řešení bezpečné infrastruktury pro městskou cyklistiku na podobných typech ulic, jsou stezky fyzicky oddělené od zbývající dopravy. Taková infrastruktura je inkluzivní a atraktivní i pro nejslabší účastníky provozu, jako jsou senioři, děti a lidé s různými handicapy.

Shrnutí
   • Charakteristika: Integrace cyklistické dopravy do dopravního prostoru ul. Opavská a 28. října v Ostravě
   • Investor: Město Ostrava
   • Předkladatel do soutěže: Městský ateliér prostorového plánování a architektury
   • Autorský tým: Městský ateliér prostorového plánování a architektury, Ostravské komunikace, a.s.
   • Generální dodavatel: Ostravské komunikace, a.s.
   • Realizace:  červen 2021

  Text a foto: MAPPA Ostrava

  Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

  Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty