Bezpečná stezka pro cyklisty a pěší Nové Mlýny

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Společná stezka s lávkou pro chodce a cyklisty o délce 2,6 kilometru zpříjemňuje od 30. června 2021 fandům aktivní dopravy jejich cestování v oblasti střední nádrže vodního díla Nové Mlýny na jižní Moravě. Hlavní výhodou je oddělení bezmotorové dopravy od silničního tahu z Brna do Vídně. Jde o úsek s vysokou intenzitou vozidel a častými nehodami, který museli cyklisté či pěší zdolávat dříve.

 

Nová cyklostezka (resp. společná stezka pro chodce a cyklisty) propojuje stávající cyklotrasy na severní a jižní straně nádrží vodního díla Nové Mlýny jižně od obce Pasohlávky. Její realizace zajistila i bezpečné spojení s cyklotrasou EuroVelo 9 od Brna na Mikulov s napojením na Lednicko-valtický areál. Cyklostezka je obousměrná o šířce 3,5 metru.

Je vedena na novém přísypu hráze s oddělením od silnice I/52 (zmíněný silniční tah z Brna na Vídeň) pomocí svodidla. Přísyp hráze je řešen lomovým kamenem, který je pro zakomponování do krajiny překryt vrstvou humusu. Cyklostezka je asfaltová, ocelová lávka má betonový povrch. 

Jihomoravský kraj se jako investor stavby snažil zajistit nejen bezpečnost cyklistů a chodců, ale i zvířat. Silnice protíná významné teritorium vydry, je zde i značný výskyt bobrů, nutrií, kun, ježků, lasic, ptáků a dalších živočichů.

V rámci vybudování cyklostezky proto byly zrealizovány tři suché „propustky“ (tunely pod silnicí), které zvířatům umožňují projít bezpečně z jedné nádrže na druhou a snížit tak jejich přebíhání a mortalitu na silnici I/52. Toto řešení není neznámé. Avšak unikátní je navedení zvířat k těmto propustkům pomocí 90 centimetrů vysoké migrační bariéry, která vede podél cyklostezky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se území dotýká přírodní rezervace Věstonická nádrž s významným vodním a mokřadním ekosystémem s funkcí ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Nachází se zde jedno území soustavy Natura 2000 – ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, jejíhož západního okraje se záměr dotýká. V širším území se nachází i evropsky významná lokalita Mušovský luh. Celá stavba byla realizována za účasti Ekodozoru.

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: „Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže VD Nové Mlýny“
  • investor stavebního díla a předkladatel do soutěže CVB: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje (za finanční podpory z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury)
  • autorský tým: PK OSSENDORF s.r.o., Ing. Jakub Nykodym, Ing. Jana Otmar LL.M., MBA
  •  generální dodavatel: „Společnost Cyklostezka Nové Mlýny“ zrealizována společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. a EUROVIA CS, a.s. 
  • kolaudace / uvedení do provozu: 30. 6. 2021

Zdroj: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke
stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty