Plošná opatření pro cyklisty

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

V Třebíči se v uplynulém roce stal malý zázrak: za pouhé tři měsíce tam dostali do sedel více pravidelných cyklistů než předtím za celé roky. A navíc jim k tomu stačila realizace opatření nestavební, tedy ne příliš nákladné povahy. „Háček“ spočívá v tom, že nebyly realizovány náhodně, ale ve vzájemném propojení, které dává smysl i jako celek. A pomohla také dobře zvládnutá komunikace s veřejností.

Na začátku byla myšlenka nabídnout ve městě památek UNESCO na řece Jihlavě taková opatření, aby byli obyvatelé i návštěvníci dostatečně motivováni k častějšímu využívání jízdního kola a překonali zásadní bariéru – obavu o svou bezpečnost. Na tomto základě vznikl projekt s názvem „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“. Jeho cílem bylo učinit město bezpečnější a příjemnější pro cyklisty a současně získat k pravidelnému využívání kola mnohem širší spektrum uživatelů

 

Realizace:

 • Úpravy značených cyklotras Klubu českých turistů. Ty někdy vedly i po silnicích I. třídy bez jakýchkoliv opatření. Nově je zásadní plošné zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů, ale i celkové zklidnění dopravy, zúžení běžných jízdních pruhů, doplnění a zvýraznění přechodů a opatření pro chodce. Zásadní je vzájemné propojení dopravních i rekreačních tras. Rozšíření sítě značených cyklotras KČT (12 km) a tras lokálních (6 km).
 • Vytvoření nového značeného městského cyklookruhu, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi (15 km).
 • Opatření přímo v ulicích: ochranné cyklopruhy (6,5 km) a cyklopiktokoridory (4 km) na vybraných silnicích I. II. i III. třídy a na vybraných místních komunikacích. Stezky pro chodce a cyklisty + chodníky s povoleným vjezdem jízdních kol na méně využívané chodníky (2,3 km).
 • Originální bylo testování provozu cyklopruhů na silnici I. třídy a na průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina.  Na silnici I. třídy byla dočasně vymezena stezka pro chodce a cyklisty v úseku cca 0,5 km, kde se desítky let pohybovali chodci i cyklisté ve vozovce bez jakéhokoliv opatření.
 • Součástí projektu bylo i vytvoření webu www.trebicnakole.cz, v jehož rámci jsou všechna opatření popsána a vysvětlena.

  

Díky spravedlivějšímu přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch jízdních kol (aniž by však došlo k zásadním změnám pro ostatní účastníky provozu – jedná se pouze o opatření jako dopravní značení a zařízení) a současně rozšíření sítě komunikací přívětivějších k cyklistům je nyní v Třebíči možné se na kole dostat bezpečněji do školy i do zaměstnání, za zábavou, kulturou, sportem nebo do obchodu. Ale právě tak je bezpečné a snadné si vyjet na rekreační cyklotrasy do okolí či umožnit přijíždějícím turistům bez obav návštěvu města na kole. 

 

Protože realizace všech opatření skončila teprve v září loňského roku, tedy až po vrcholu cyklistické sezony, očekávaná pozitivní změna podílu cyklistické dopravy na přepravních výkonech ve městě zatím nebyla statisticky zjišťována. Nicméně je patrná už na pohled.

 

Shrnutí
 • Charakteristika a popis opatření: Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči
  investor: Město Třebíč
 • autorský tým: Město Třebíč – odbor dopravy a komunálních služeb / Mgr. Martin Gabryš, MAPUJME / Ing. Květoslav Syrový, Ing. Petr Kohout (s původním koncepčním řešením z cyklogenerelu ADOS Brno + DIPRO) 
 • generální dodavatel: KASKA s.r.o. 
 • realizace: 7–9/2021

 Zdroj: Město Třebíč

 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty