Cyklostezka podél Kláštereckého potoka

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

V Klášterci nad Ohří dokonale využili místní podmínky a do zeleného pásu podél Kláštereckého potoka umístili cyklostezku, kterou jim mohou všichni závidět. Její největší kouzlo spočívá v tom, že ač vede „z centra města do přírody“, v přírodě jste hned od začátku. A zůstanete v ní dokonce i při průjezdu hustě obydleným panelovým sídlištěm. 

Na cyklostezce je smíšený provoz cyklistů a chodců. Její povrch je tvořen převážně asfaltem, který má na šířku 2,5 metru + 2× 0,25 metru (v místech, kde jezdí údržbová technika, je jízdní pás rozšířen na 3 metry). Zajímavostí je kratší úsek vedený po povalovém chodníku z tvrdého dřeva, který byl místo asfaltu navržen s ohledem na ochranu kořenového systému přilehlých topolů. Celková délka cyklostezky činí téměř 1 600 metrů, délka navazujících chodníků zhruba 60 metrů. Stezka je vybavena zábradlím, odvodněním, veřejným osvětlením a v místech překonávání místní komunikace i nasvícením přechodů a přejezdů. 

Příznivou okolností je, že cyklostezky v Klášterci nad Ohří jsou budovány koncepčně, a to na základě cyklogenerelu z roku 2016. Jsou tedy všechny provázány a vzájemně propojeny. Konkrétně „cyklopark“ v Královéhradecké ulici, kde cyklostezka podél Kláštereckého potoka začíná, je propojen s cyklostezkou Petlérská a přes ulici Pod Skalkou i s meziměstskou cyklostezkou Ohře. V budoucnu by z „cykloparku“ měla ještě vést cyklostezka podél Podmileského potoka směrem do Ciboušova, kde by se měla napojit na další plánovanou cyklostezku propojující město s Industriálním parkem Verne.

Na cyklostezce podél Kláštereckého potoka si cyklisté i chodci mohou dosyta vychutnávat nejen přírodu uprostřed města, ale také pocit bezpečí. Stezka je totiž odvedla z nebezpečných místních komunikací i frekventované silnice II. třídy, kde se museli často pohybovat dříve. V přímé blízkosti cyklostezky jsou školy a školky, do nichž nyní jezdí děti bezproblémově na kole či koloběžce, zdravotní středisko, lékárny, nákupní centrum a další objekty občanské vybavenosti. Cyklostezka je prospěšná nejen místním, ale samozřejmě slouží také návštěvníkům města.

Jaké jsou hlavní výhody nové cyklostezky na trase, kde dříve byly většinou jen neudržované, vyšlapané cesty? Samotné město Klášterec nad Ohří je shrnuje do následujícího čtyřlístku bodů: 

  • propojení jednotlivých částí města
  • usnadnění pohybu po městě
  • zvýšení bezpečnosti
  • nevšední kulturní zážitek  

 

Za vybudování stezky umožňující příjemné projížďky či procházky kolem potoka a mezi stromy, navíc s kulturním přesahem, patří „městu porcelánu“ na řece Ohři velikánský dík. 

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: Cyklostezka podél Kláštereckého potoka
  • investor stavebního díla: Město Klášterec nad Ohří
  • autorský tým: Messor s.r.o., Ing. Ota Vettermann
  • generální dodavatel:  Sdružení cyklostezka Klášterec nad Ohří; vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.; společník PETROM STAVBY, a.s. 
  • kolaudace / uvedení do provozu: 16. 11. 2020

Zdroj: Město Klášterec nad Ohří

 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

 

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Vojta Marvan

Vojta Marvan

radní, Klášterec nad Ohří

Modul: Projekty