Prostor kolem základní školy Vybíralova a mateřské školy Jahoda

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Příjemnější mikroklima, prostředí probouzející všechny smysly a podporující zvídavost - to je nové okolí dvou škol na Praze 14. Revitalizace zahrnovala výstavbu nových cest, výsadbu vysoké zeleně, výstavbu pavilonu v sousedství dětského hřiště a úpravy hospodaření s dešťovou vodou. 

Revitalizace areálu na ulici Vybíralova na Praze 14 sestávala z výstavby nových cest, výsadby vysoké zeleně, výstavby pavilonu sloužícího jako zázemí přilehlého dětského hřiště a úpravy hospodaření s dešťovou vodou v podobě retence a zasakování. Vše bylo vhodně doplněno prvky drobné architektury.

Realizace:
  • Stávající zpevněné plochy byly opraveny, byly vybudovány nové mlatové cesty a povrchy se zasakovací dlažbou.
  • Prostor pobytových schodů byl doplněn novými betonovými schody. 
  • Průlehy, plochy a atrium byly osety mixem 19 druhů nových travin. Byla proklestěna náletová zeleň a místo ní vysazena jedle kavkazská, vrba bílá, lípa srdčitá, dřezovec trojtrnný a okrasné jabloně.
  • Pavilon je přízemní stavba s plochou střechou reflektující kosé členění parteru, do kterého je osazena. Zahrnuje WC pro ženy, pro muže a pro osoby s handicapem přístupné z otevřeného krytého předprostoru, dále průchod, skladový prostor a dvě kryté terasy.
  • Vybudovány byly čtyři retenční nádrže o celkové ploše 1 276 m2 (913 m2 s povrchem tvořeným štěrkovým pískem, zbytek trávníkem) a 889 m2 retenčních ploch v předprostoru základní školy (z toho 160 m2 ploch krytých mřížemi, zbytek trávníky).

V rámci drobné architektury byl prostor dovybaven prvky městského mobiliáře, obrubníky, stojanem na kola, lavičkami a v atriu také stolky a židlemi. Dále bylo realizováno nové veřejné osvětlení a areál byl oplocen.

  

Shrnutí:
  • charakteristika a popis stavby: Vybíralka 25 ZŠ a MŠ Hospodaření s dešťovou vodou
  • investor stavebního díla a předkladatel do soutěže CVB: Úřad MČ Praha 14
  • autorský tým: Dvořák architekti s.r.o., Ing. Jan Dvořák 
  •  generální dodavatel: Metrostav a.s. 
  • kolaudace / uvedení do provozu: 16. 12. 2021

   

Foto: MČ Praha 14

 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty