Waltrovka

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Území rozsáhlého areálu Waltrovky v Praze - Jinonicích, tradičně známé výrobou motorů, se postupně vrací své městské funkci. Oblast je protkaná sítí ulic a veřejných prostorů, navazující a dále rozvíjející okolní rezidenční zástavbu. Sem patří i plocha vnitřního náměstí, která má jako veřejný prostor sloužit všem.

Pozemky o rozloze 16,5 hektaru uvolněné demolicí starých továrních hal výrobního areálu byly či ještě budou protkány sítí ulic a veřejných prostorů, které navazují na okolní rezidenční zástavbu a dále ji rozvíjejí

Přibližně třetina území v jižní části areálu byla vymezena pro administrativní budovy, které mají i důležitou funkci jako optická a hluková bariéra mezi velmi frekventovanou Radlickou ulicí, k níž bezprostředně přiléhají, a novou obytnou zástavbou v klidnější severní části „nové Waltrovky“. Část území je podle požadavku územního plánu vyhrazena pro veřejný městský park.

Svým urbanistickým uspořádáním si administrativní budovy vytváří vnitřní náměstí, ze kterých jsou situovány hlavní vstupy do jednotlivých částí. Tento prostor je koncipován zároveň jako odpočinkový s parkovými úpravami. Vnitřní náměstí je navrženo jako designově jednotný veřejný prostor, sloužící celému okolí. Plochy náměstí jsou osazeny zelenými ostrovy, doplněny lavičkami a atypickými stožáry osvětlení. V těžištích jednotlivých prostor jsou umístěny vodní prvky dodávající vnitřnímu prostředí akustickou kulisu. Náměstí i propojující bulvár jsou vydlážděny bílou betonovou dlažbou, která je příčně rytmizována tmavou šrafurou z žulové mozaiky.

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: Veřejný prostor Waltrovka: Aviatika, Dynamika, Mechanika
  • předkladatelé do soutěže CVB: Jakub Cigler Architekti, a.s., Anna Salingerová – krajinářský architekt
  • investor stavebního díla: Penta Investments, s.r.o.
  • autor návrhu: doc. Ing. arch. Jakub Cigler /architekti projektu: Mgr. A. Jan Hofman, Ing. arch. Jan Ferenčík / krajinářské úpravy: Anna Salingerová, MSc, Ing. Lenka Špirudová,  Ing. Andrea Honejsková
  • termín realizace: Aviatika 2015, Dynamika 2018

 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty