Revitalizace Moskevské ulice

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Na Moskevské třídě v Praze-Vršovicích dlouho dominovala projíždějící i zaparkovaná auta. Pro chodce a cyklisty bývala nejen nepřívětivá, ale kvůli značně omezenému prostoru a nepřehlednosti také nebezpečná. Dnes díky rekonstrukci znovu funci významné obchodní ulice, s vymezením prostoru pro chodce i cyklisty a s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu. 

Cílem navržené proměny bylo rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice, s vymezením prostoru pro chodce i cyklisty a s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu. 

Úřad městské části přitom vycházel z přijaté Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 – Mezinárodní charty chůze. Součástí této charty je i závazek vyvíjet aktivity vedoucí k zajištění bezpečné a pohodlné možnosti nezávislého pohybu, umožnit pěší dostupnost co nejvíce míst, zejména pak veřejných budov a veřejné hromadné dopravy. V rámci úsilí navrhnout veřejný prostor se společenským významem byl důraz kladen na funkční obnovu veřejných prostorů, a to jak náměstí, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení i her pro mládež.

Dopravně-urbanistické řešení respektovalo požadavek na rehabilitaci prostoru s jeho postupným přizpůsobováním pro potřeby chodců a cyklistů. Pro automobilovou dopravu je zde ponechán pouze minimální prostor pro obslužnost území, ale bez možnosti tranzitní automobilové dopravy. Průjezdnost území je totiž prioritně vyhrazena prostředkům městské hromadné dopravy – tramvajím a autobusům – a dále jízdním kolům. 

 

Souhrn
  • charakteristika a popis opatření: Revitalizace Moskevské ulice
  • předkladatelé do soutěže CVB: Jakub Cigler Architekti a.s.
  • investor: Úřad městské části Praha 10
  • autor návrhu: doc. Ing. arch. Jakub Cigler / architekti projektu: Architekt projektu: Mg. A. Jan Hofman, Ing. arch. Pavel Neuberg / dopravní řešení: DUA – Ing. Václav Malina, Ing. Petr Zajíc
  • kolaudace / uvedení do provozu: 2014Proměna Moskevské třídy je přihlášena do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Ta oceňuje pozoruhodné realizace dopravních staveb pro cyklisty a pěší a takové proměny veřejného prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. CVB pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty