cyklostezka Oslavany-Ivančice

Mikroregion Ivančicko

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Bývalé nezpevněné a často blátivé cesty mezi Oslavany a Ivančicemi na jihozápadním Brněnsku, kterým se raději cyklisté a pěší vyhnuli a riskovali jízdu či chůzi po nebezpečné krajské silnici, nahradila příjemná a bezpečná cyklostezka. O jejích přednostech svědčí, že se hned v roce svého otevření (2015) stala nejnavštěvovanější cyklostezkou v celém Jihomoravském kraji. 

Jaké nebezpečí vyznavačům aktivní dopravy a výletů na krajské silnici hrozilo, ilustruje fakt, že po ní projelo přes 3 000 vozů denně, z toho více než 11 procent těžkých motorových vozidel. Technický stav komunikace byl přitom pro současné využití jízdními koly a automobily naprosto nevyhovující – komunikace na to byla příliš úzká. 

Současná bezpečná cyklostezka je koncipována jako veřejně přístupná stezka pro cyklisty a pěší. Je široká 3 a dlouhá 3 200 metrů, po celé délce s asfaltovým povrchem. Je součástí cyklokoridoru krajského významu propojující Brno a Znojmo. Vede z Oslavan (zhruba 5 000 obyvatel) podél pravého břehu řeky Oslavy. Tu překonává po nové, dva metry široké a 22 metrů dlouhé dřevěné lávce. Pokračuje podél levého břehu řeky malebným lužním lesem a končí v Ivančicích (cca 10 000 obyvatel) u rybníka Pancíř. Cyklostezka, která ideálním způsobem propojuje městské a přírodní prostředí, v obou městech začíná, respektive končí v zastavěných lokalitách.

Podél cyklostezky bylo vybudováno několik atraktivních zastavení s neobvyklými prvky z dílny všestranného ivančického umělce Josefa Zahradníka. Ztvárnil jednak objekty charakteristické pro místo zastavení na cyklostezce – U raka, U ledňáčka, U ryby –, ale pracoval i s nadsázkou, jako v případě alegorického Pomníku neznámému padlému cyklistovi. Tato zastavení dokazují, že odpočívku nemusí tvořit jen obligátní lavička s přístřeškem, ale i nápaditý a originální objekt citlivě zakomponovaný do okolí.

Vzhledem k tomu, že cyklostezka vede prakticky rovinatým terénem (převýšení činí pouhých 16 metrů), je uživatelsky velmi komfortní a díky tomu vyhledávaná nejen „běžnými“ cyklisty, ale i rodinami s dětmi, in-line bruslaři a seniory, kteří stezku využívají k vycházkám. Cyklostezka je přizpůsobena i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, těhotné ženy či osoby vezoucí malé děti v kočárcích.

Vybudování cyklostezky přispělo i ke zvýšení návštěvnosti regionu. Turisté zde mají řadu zajímavých cílů. V Oslavanech je to například zrestaurovaný renesanční zámek s expozicemi a městským pivovarem a nově vybudovaný volnočasový areál s koupacím biotopem. Jsou zde sportoviště, dětské hřiště a zrekonstruovaný zámecký park. Na kopci Kukla je ze zrušeného uhelného dolu vybudovaný zážitkový park Permonium. V Ivančicích se zase nachází Památník Alfonse Muchy s expozicí dalšího slavného rodáka Vladimíra Menšíka a další významné památky. V nedalekém Moravském Krumlově láká návštěvníky znovu otevřená Slovanská epopej Alfonse Muchy. Turisté se tam z cyklostezky snadno dostanou po cyklotrase KČT.

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: Cyklostezka Oslavany–Ivančice
  • investor stavebního díla a předkladatel do soutěže CVB: Mikroregion Ivančicko
  • autorský tým: Ing. Adolf Jebavý, Mgr. Miloš Musil, Ing. Svatopluk Staněk, Ing. Zdeněk Svoboda, Josef Zahradník, Ing. Bohumil Smutný
  • generální dodavatel: COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství – oblast Jih
  • kolaudace / uvedení do provozu: únor 2016

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty