Síť cest pro cyklisty v Olomoucké aglomeraci

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Proč jezdit na cyklistické exkurze do Dánska, Rakouska či Nizozemska, když podobně kvalitní nabídku nalezneme i v České republice, konkrétně například v území Olomoucké aglomerace? Cyklostezky už umí stavět kde kdo, ale vybudovat komplexní síť bezpečné cyklistické infrastruktury je něco jiného. Olomoucké aglomeraci se to však v posledních letech daří velice dobře!

Realizace:

V roce 2016 byla sídla v Olomoucké aglomeraci propojena 300 kilometry cyklistických komunikací. Díky systematické podpoře všech partnerů bylo vybudováno za posledních 5 let dalších 116 km cyklistických komunikací, takže má celkově síť přes 400 km.

Mezi vlajkové projekty, které se podařilo dotáhnout k úspěšné realizaci, patří propojení dvou regionálních center, Litovle a Uničova. Přibližně desetikilometrový úsek mezi centry obou měst mohou nyní cyklisté projet po zbrusu nové stezce.

Závěr:

Zrealizovanými projekty došlo především k zajištění bezpečnosti cyklistů při cestě do zaměstnání. To v praxi znamená jejich odvedení z komunikací zatížených vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy a přesměrování na stezky výhradně určené cyklistům, popř. na společné komunikace s pěšími. Nové úseky cyklostezek pak byly napojeny na páteřní cyklistickou síť tak, aby vznikl ucelený, propojený a navazující systém cyklistických komunikací v Olomoucké aglomeraci.

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty