Zrození návsi Velká Polom

Velká Polom

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Ačkoliv se obec Velká Polom vyvíjela už od středověku, neměla nikdy náves. Vesnice to chtěla změnit, proto se rozhodla o vybudování návsi v blízkosti kostela svatého Václava a tím vytvořit místo pro setkávání a komunitní život obce. 

Foto: Roman Polášek

 

V první etapě obec vykoupila a objekty a pozemky po obvodu chystané návsi a doplnila zamýšlenou kostru návsi skládající se z kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu.

V druhé etapě obec odkoupila špalíček budov, které ležely v centru plánované návsi. Díky tomu mohlo dojít jejímu vytvoření. 

Oválná náves je vydlážděná žlutou žulou má dvě výškové úrovně. Vyšší se nachází podél silnice, od níž je oddělena nízkou kamennou zídkou. V této části je také obnovena původní studna. 

Foto: Roman Polášek

Spodní část návsi je hlukově odstíněná od silnice a vybavená židlemi a lavicemi, které jsou v prostoru rozmístěné tak, aby vybízely ke společnému setkávání. V blízkosti laviček se nachází i vodní prvek, který využívá přirozenou vlastnost vody, stříkat, padat a téct. 

Obě části návsi propojuje schodiště ze šedé žuly, které zároveň slouží jako hlediště pro sledování různého kulturního dění na spodní části návsi. 

Okraj návsi je dlážděn šedými žulovými kostkami a je navržen tak, aby umožňoval bezbariérový přístup do knihovny. 

 

Foto: Roman Polášek

 
Shrnutí
  • Charakteristika: zrození návsi
  • Investor: Obec Velká polom
  • Předkladatel do soutěže: Atelier38 s.r.o.
  • Autorský tým: Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Tomáš Bindr, MgA. Tomáš Skalík – Atelier38 s.r.o.
  • Dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o , Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
  • Realizace: 15.8.2017Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ludmila Bubeníková

Ludmila Bubeníková

Iniciátorka zrození návsi Velká Polom

Modul: Projekty