Modernizace dopravního terminálu

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Novostavba přestupního terminálu veřejné dopravy v Mnichově Hradišti je přirozeným dopravním uzlem. Na jednom místě se tu potkávají řidiči osobních automobilů, cyklisté, cestující využívající autobusovou i železniční dopravu. Přesto na tuto stavbu místní čekali už od 50. let, kdy se o ní ve městě mluvilo poprvé. Dopravní terminál nabízí moderní vybavení, vkusné zázemí a v neposlední řadě umožnil přesun autobusového nádraží, čímž otevřel cestu revitalizaci historického Masarykova náměstí. 

Foto: Ondřej Bouška

Prostranství před vlakovým nádražím mělo až do roku 2020 podobu rozlehlé vyasfaltované plochy bez koncepce sloužící jako parkoviště pro osobní automobily i jako odstavná plocha pro nákladní vozy. Nový dopravní terminál vytvořil zároveň vkusné náměstíčko mezi elegantní budovou nádraží (po generální rekonstrukci provedené Správou železnic v roce 2021) a hospodou s nárožním arkýřem na průniku zelených os města.

Foto: Ondřej Bouška

Novostavba dopravního terminálu přímo navazuje na vlakové nádraží a v podobě stojanů pro 43 jízdních kol a 26 parkovacích míst nabízí zázemí rovněž pro cyklisty a řidiče osobních automobilů. Terminál je tak dopravním uzlem a přirozeným propojením několika způsobů přepravy, čímž zvyšuje atraktivitu veřejné dopravy. Zároveň tak přispívá ke snižování míry dopravy individuální. Přehledný terminál v klidnější části města zvyšuje bezpečnost dopravního provozu.

Bezbariérový terminál čítá pětici nástupišť přiléhajících nástupní hranou k železniční stanici a jedno stanoviště převážně výstupní umístěné stranou. Prostranství mezi nástupišti a nádražím je dlážděné a ohraničené z jihu nádražní budovou, ze západu zídkou s lavičkami a plochou Bike+Ride, ze severozápadu do ní ústí park při ulici Jana Švermy, na severovýchodě se otevírá pohled na budovu restaurace s nárožním arkýřem, na východě výhled uzavírá stromořadí. Pás stromů odděluje prostor terminálu od vilek na druhé straně ulice a poskytuje stín odstaveným autobusům či automobilům. V rámci projektu bylo stromořadí doplněno 14 novými stromy.

Kryté autobusové čekárny odkazují na historický trubkový mobiliář z 50. let 20. století, jsou však doplněné moderními elektronickými informačními sloupky a informačními tabulemi vlakové dopravy. 

Foto: Ondřej Bouška

  

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti
  • investor: Město Mnichovo Hradiště
  • autorský tým: re:architekti studio s.r.o. (hlavní architekt projektu), Ing. Květoslav Syrový (koncepční dopravní řešení), Projekce dopravní Filip s.r.o. (projekt dopravního řešení), Symbio studio s.r.o. (krajinářské řešení)
  • generální dodavatel: Metrostav, a.s.
  • realizace: 03/2020 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ondřej Lochman

Ondřej Lochman

Mnichovo Hradiště, starosta

Modul: Projekty