Rekonstrukce Nádražní třídy

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Původně to byla jen ulice bez zeleně a bez vůně, široká asfaltová plocha od fasády k fasádě s jizvami asfaltových záplat a olejových skvrn mnoha generací. Dnes již vypadá Nádražní třída naprosto jinak. Rekonstrukce měla za cíl vytvoření kvalitního sdíleného veřejného prostoru, do kterého jsou bezpečně zapojeni všichni jeho uživatelé.

Foto: Kamil Saliba 

Klenba z korun stromů pomalu poskytuje stín. Už si je kam sednout, je na co koukat a dá se i přemýšlet. Třeba o tom co bylo, mohlo by být a co bude dál.

Kompletní rekonstrukce 1. části městské třídy – ulice Nádražní proběhlo v úseku mezi poštou a parkem u Ivana. Zásadním hlediskem bylo vytvoření kvalitního sdíleného veřejného prostoru, do kterého jsou bezpečně zapojeni všichni jeho uživatelé. Tvarové řešení odpovídá kvalitní dopravní obsluze a průjezdu územím v rámci zachování bezpečného provozu všech, jak automobilů, tak cyklistů i pěších. Oproti původnímu stavu jsou jednotlivé části prostoru jasně definovány a materiálově odlišeny.

Průjezdný profil je nově omezen na 6 metrů. Asfaltový povrch vozovky v místě frekventované křižovatky před poštou přechází do šedé kamenné kostky. Pro ještě větší bezpečnost jsou místa pro přecházení a přechody pro chodce odlišeny v barevném odstínu kamene. Zebra je bílá, z mramoru. Na průjezd cyklistů upozorňuje bílý piktogram. Do křižovatky jsou integrovány stávající autobusové zastávky v bezbariérovém provedení. 

Foto: Kamil Saliba 

Chodníky mají nově více prostoru a jsou připraveny na možné rozšíření veřejné vybavenosti v parteru ulice a o předzahrádky. Doplněna je dvouřadá alej vzrostlých stromů třešně ptačí. Už se tudy jen neprochází, ve stínu stromů se dá i posedět. Podélná parkovací stání z kamenné kostky přehledně organizovaná v rytmu stromové aleje již netvoří neprostupnou bariéru.

Výsadba alejového stromu ve zpevněném povrchu ulice je součástí modrozelené infrastruktury. Jedná se o systém velkých prokořenitelných prostorů se strukturálním substrátem, který zajišťuje dostatečný objem k prokořenění s lepším přísunem vody a vzduchu do kořenových zón stromů. 

Foto: Kamil Saliba

Veřejné osvětlení je provedeno nové v LED. Designově jednoduché lamy se skleněnými hlavicemi jsou rozmístěny v ose se stromovými alejemi po obou stranách ulice. Barva stožáru je světle šedá, nevystupuje z barevného kánonu ulice. 

Nový městský mobiliář je proveden z trvanlivých materiálů z oceli a tropického dřeva. V ulici byly nově osazeny lavičky, kolostavy, odpadkové koše. Ulice se stala plnohodnotným veřejným prostorem. 

Infrastruktura je z velké části provedena nově. Nové jsou rozvody kanalizace, vodovod, plynovod, optická trasa a rozvody VO. Posílena byla kabeláž VN. Do ulice a nových povrchů tak nebude potřeba v nejbližších letech zasahovat. 

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Nádražní městská třída, etapa II. 
  • investor: město Žďár nad Sázavou
  • autorský tým: GRIMM Architekti -  Rudolf Grimm, Martina Grimmová, Vladimír Fialka, Klára Zahradníčková, dopravní řešení - Atelier MOK, Ing. Petr Novotný, Ph.D.
  • generální dodavatel: 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s..
  • realizace: 07/2020

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty