Trojská lávka

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Po třech letech od nešťastného pádu původní lávky byly městské části Praha 7 a Praha-Troja v říjnu 2020 znovu propojeny novou Trojskou lávkou. Dnes na ní společně fungují pěší, cyklisté, lidé na kolečkových bruslích a v případě potřeby po ní přejedou také vozidla záchranné služby. 

Foto: Troja Footbridge_X_© Karol Koštialová

Trojská lávka je součástí pražského přírodního prostoru, rekreačních tras z městského parku Stromovky k oblíbeným výletním cílům v Praze-Troji, konkrétně k zoo, botanické zahradě či areálu Trojského zámku. Po náhlém zhroucení původní lávky bylo třeba propojení co nejdříve obnovit.

 

Foto: Troja Footbridge_X_© Karol Koštialová

 

Na konstrukci lehké pěší lávky přitom byly kladeny velké požadavky, pokud jde o únosnost (musí unést projíždějící vozidla IZS) i protipovodňovou odolnost (např. bylo navrženo sklápěcí zábradlí, které v případě povodně minimalizuje bariéru v průtočném profilu). Neméně důležitá je i tvarová a materiálová přívětivost pro návštěvníky v návaznosti na přilehlé parky ve Stromovce a Troji. S ohledem na bezpečnost pěší trasy a zároveň přírodní charakter okolí bylo zvoleno vhodné osvětlení.

Lávka je umístěna do původní stopy, průchozí profil je však oproti původnímu rozšířen na čtyřmetrový, aby lépe vyhovoval potřebám smíšené stezky pro pěší a cyklisty s možností přejezdu vozidel Integrované záchranné služby i požadavkům vysoké vytíženosti trasy.

Foto: Troja Footbridge_X_© Karol Koštialová

 

Jednoduchá ocelová konstrukce tvořená páteřním nosníkem tvaru trubky se vyznačuje vysokou odolností vůči zatížení svislému (provoznímu) i vodorovnému (v případě povodně). Konstrukce je doplněná o příčníky a trubkové podélníky sloužící ke kotvení dřevěné mostovky a k uchycení zábradlí včetně sklopného mechanismu. Tato subtilní konstrukce jednoduchým estetickým pojetím vytváří plynulou horizontální linku podepřenou velmi štíhlými pilíři hladce obtékanými vodou. 

Pro povrch nové Trojské lávky bylo vybráno velice odolné exotické dřevo azobé, které se řadí k nejtrvanlivějším dřevinám na světě jak co do odolnosti proti vodě, vlhku a kyselým dešťům, tak proti plísním, hnilobě i ohni. Obrovskou výhodou je, že ho není třeba chemicky ošetřovat a opatřovat opětovnými ochrannými nátěry. Navíc má vysoké estetické kvality. 

K osvětlení Trojské lávky byla navržena vertikální lineární svítidla ve sloupcích zábradlí po obou stranách lávky, mírně odsazená k okraji, aby při průchodu byla svítidla vizuálně zakryta konstrukcí zábradlí a chodce neoslňovala. Barevný tón světla je příjemný teple bílý s ohledem na okolní prostředí i zachování bezpečnosti pěších, s možností snížení úrovně osvětlení v době nižšího provozu pomocí přednastaveného časového režimu. 

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis opatření: Trojská lávka pro pěší a cyklisty
  • předkladatel do soutěže CVB: Ing. arch. Akad. arch. Libor Kábrt
  • autoři: Ing. arch. Akad. arch. Libor Kábrt, Doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D., FEng., Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich
  • investor stavebního díla: Hlavní město Praha
  • generální dodavatel: SMP CZ, a. s., divize 6
  • kolaudace / uvedení do provozu: říjen 2020

 

Nová Trojská lávka je přihlášeno do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. CVB oceňuje pozoruhodné realizace dopravních staveb a opatření pro cyklisty i pěší a takové proměny veřejného prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. CVB pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty