Cyklostezka Do Prahy na kole

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Na Říčansku se podařila postavit cyklostezka “Do Prahy na kole” s celkovou délkou necelých 14 km. Jak již název napovídá, cyklisty dovede tato cyklostezka z Mnichovic přes Všestary, Strančice, Světice, Říčany až do městské části Praha Kolovraty. Nejdelší úsek dlouhý přibližně 5,7 km vede katastrem Říčan. Tato cyklostezka je unikátní nejen svou délkou, ale také úspěšnou spoluprací šesti obcí, která toto propojení umožnila.

Zdatný cyklista při volné trase projede úsek z Mnichovic do Kolovrat cca za půl hodiny, je to tedy rychlá, a především bezpečná alternativa k ranní jízdě autem do Prahy. Naopak na rodinném výletě zde strávíte klidně celý den, a o zážitky nebude nouze.

V Říčanech stezka odhalila místa, která dosud ležela mimo vycházkové trasy a zájem obyvatel. Například oblast Na Vysoké se stala prostupnější a propustkem pod silnicí II/101 získala lepší, a hlavně pro pěší i cyklisty bezpečnější propojení do centra města, aniž by museli křižovat frekventovanou silnici. Atraktivní je i dřevěný chodník podél Říčanského potoka dříve neprostupným Pohodovým údolím.

V jiných obcích, jako třeba ve Všestarech a Světicích, tak obnovili historické cesty, v Mnichovicích umožnili překonat nebezpečnou silnici Pražskou propustkem podél potoka Mnichovky. K zastavení lákají i altány s parkovišti pro kola na zajímavých místech s možností relaxace, aktivního odpočinku i společných setkání a poznání. Cestu lemují nově vysázené stromy a na dvou místech v Říčanech i volně přístupné ovocné sady, které na první úrodu teprve čekají. Některé altány mají volně přístupná griloviště, dětská i sportovní hřiště, a především spoustu míst k zaparkování kol. V Říčanech vede cyklostezka kolem modernizovaného dopravního hřiště. Na trase najdete i několik servisních stojanů.


Asfaltová cyklostezka je na většině trasy široká tři metry bez středové dělící čáry či vyznačení směru jízdy. Určená je pro smíšený provoz a sdílejí ji chodci, cyklisté i bruslaři. Cyklostezka je ve většině trasy vedena jako cyklostezka s modrou dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, kam je vjezd motorových vozidel zakázán. I proto jsou na mnoha místech zabudovány výsuvné sloupky, které brání vjezdu automobilů na cyklostezku. V některých částech však vede stezka kolem domů, kde jsou vjezdy na pozemky, a majitelé nemovitostí tak mají z tohoto zákazu výjimku. Na všech úsecích, kde je trasa vedená v souběhu s automobilovou dopravou jako cyklotrasa, jsou vyznačeny piktogramy, které určují trasu pro cyklisty a zároveň upozorňují řidiče na zvýšený pohyb cyklistů. Na většině trasy je cyklostezka i osvětlená, především v zástavbě.

Trasa vede malebným krajem Josefa Lady kolem rybníků, sadů, přes pole i městem. V některých obcích obnovila původní historické cesty. V Říčanech vede část po dřevěném povalovém chodníku podél toku Říčanského potoka. Dříve tato část města byla nepřístupná. Propustek pod komunikací II/101 se stal významnou propojkou centra města s lokalitou Na Vysoké. Část trasy je osvětlena. Její zajímavostí je, že v lokalitě Na Vysoké protíná 50. rovnoběžku. Vznikl zde sad, altán s grilem, servisním stojanem, dětské hřiště. Je zde stánek s občerstvením a WC.

V Mnichovicích se při výstavbě cyklostezky upravilo koryto říčky Mnichovka v centru města, na jehož břehu se vystavěla krásná kamenná zeď na níž je umístěno těleso cyklostezky. Ta současně zpevňuje břeh, na kterém jsou dvě velká sportoviště. Cyklostezka v centru města slouží ve velké míře pro dopravu dětí do školy, na hřiště, na volnočasové aktivity a je klidnou a bezpečnou alternativou průchodu a průjezdu městem, místo trasy vedoucí rušným centrem. I jiné části cyklostezky vedou kolem říčky Mnichovka, kde se díky cyklostezce podařilo provést i požadovaná protipovodňová opatření a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vysadit rostliny vhodné do blízkosti vodních toků.

Projekt je do území zasazen velice citlivě – vede po místních komunikacích nebo respektuje původní cesty, pěšinky, historické cesty, které se v oblasti nacházely. Motivy pana Lady, které jsou na mobiliáři podél trasy, podtrhují malebnost krajiny. Použito je převážně dřevo na mostech, zábradlích i altánech. Podél trasy byla provedena rozsáhlá výsadba nových stromů a v říčanské části byla provedena přírodě blízká opatření v podobě nových tůní, umístění ptačích budek, výstavby zdí pro plaz.

Závěr:

Před výstavbou této cyklostezky měli cyklisté volbu jet po silnici s velmi hustým provozem nebo najet o mnoho kilometrů více po lesních či polních cestách, které nikdy nebyly pro cyklistiku upraveny. Projekt řeší problém nedostatečné infrastruktury pro cyklistickou dopravu v regionu. Nová cyklostezka propojuje obce a města Středočeského kraje s metropolí. Cílem projektu bylo poskytnout bezpečnou trasu cyklistům i pěším mimo frekventované krajské silnice pro cestu do práce, do škol, na kroužky, za službami i pro volný čas. Poskytla také napojení k přepravnímu uzlu – železniční zastávce Říčany a Světice.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice – Kolovraty
  • investor: Celý úsek cyklostezky je rozdělen do čtyř logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti do IROP. Žadateli byla města Říčany a Mnichovice a obec Všestary.
  • autorský tým: KAP ATELIER s.r.o., Pohodové údolí projektoval Ing. Petr Bláha, jednatel TAXUS, spol. s  r.o.
  • generální dodavatel: OHL ŽS, a. s.
  • realizace: 11/2018-08/2020 
Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

David Michalička

David Michalička

Říčany, starosta

Modul: Projekty