Okolí Národního muzea

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Cílem projektu bylo proměnit významný veřejný prostor v návaznosti na rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Součástí byla mimo jiné i příprava výstavby nové tramvajové tratě Vinohradská–Václavské náměstí.

Vrátit okolí historické budovy Národní muzea charakter městského parku a veřejného prostranství centra evropského velkoměsta bylo jednoznačně velkou výzvou.

Celkové řešení definuje nový přístup města ke standardu kvality veřejných prostranství. Ať už se jedná o uspořádání prostoru, požadavků na prostupnost pro chodce a cyklisty, rozvoj veřejné hromadné dopravy, charakter krajinářského řešení, ale promítá se i do technického a materiálového řešení.

Jedním ze zajímavých prvků území je použitá dlažba, a to jak svým charakterem, barevností, tak technologií. Skladba totiž umožňuje retenci vody v celém území. Navíc v místech, kde jsou nové stromy v dlažbě umístěné do podzemních prokořenitelných buněk, má dlažba zvětšenou retenční spáru.Závěr:

Ambicí projektu je, aby prostor kolem budov Národního muzea “spojoval”. Aby zde chodci i cyklisté měli komfortní chodníky, mohli přejít/přejet magistrálu, měli si kde sednout a odpočinout si. 

Řešené území je součástí kulturního distriktu, zahrnujícího kromě Historické a Nové budovy Národního muzea i Státní operu a rozšiřujícího se směrem k historické budově hlavního nádraží a Vrchlického sadům (v budoucnu přes připravované železniční muzeum až k Muzeu hl. m. Prahy), Václavskému náměstí, Vinohradské třídě a náměstí I. P.  Pavlova. Postupná revitalizace veřejného prostoru, sjednocená myšlenkou na vytvoření provázaného kulturního okrsku, se tak může stát výchozím bodem proměny celé oblasti kolem magistrály.
Shrnutí
  • Charakteristika a popis opatření: Revitalizace okolí budov Národního muzea a Čelakovského sadů
  • investor: Hlavní město Praha (TSK) a Národní muzeum
  • autorský tým: Autoři architektonického řešení: Ing. arch. Jakub Hendrych (IPR Praha), MgA. Viktória Mravčáková, MSc. Rozálie Kašparová, Autoři krajinářského řešení: Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Michaela Sinkulová, David Hora, DiS.
  • Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Hrachovec / VPÚ DECO PRAHA a.s.
  • generální dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. –  PRŮMSTAV, a.s. –  IMOS Brno, a.s., INPROS PRAHA a.s., GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.
  • realizace: 2018

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty