Vajnorská pro cyklisty

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Cyklistický pruh podél Vajnorské ulice v Bratislavě je netradičně umístěný za parkovacími automobily. Chráněná komunikace v celém úseku zvyšuje bezpečnost a komfort lidí na kole, spolu s bezpečným křižováním s odbočující motorovou dopravou.

Projekt vytváří bezpečnou a plynulou městskou cyklistickou infrastrukturu s chráněným cyklistou, odděleným od automobilové i pěší dopravy na hlavní městské třídě uprostřed města. Zároveň byly upraveny chdníky, spolu s povrchy a úpravou stromů s řešením zavlažování stromů přes vodopropustnou dlažbu.

Vedení cyklistů bylo umístěno za zaparkovaná auta, která vytvářejí bariéru od motoristické dopravy, přičemž jízdní cyklistický pruh je průběžný s předností v jízdě v celém řešeném úseku. V části úseku byly zároveň upraveny stezky, kde byl v části mezi stromy vyměněn poškozený asfalt za vodopropustnou dlažbu.

Chráněná cyklistická komunikace v celém úseku zvyšuje bezpečnost a komfort cyklistů, spolu s bezpečným křižováním s odbočující motorovou dopravou. Na chodníku se výrazně zlepšil povrch, přičemž dlažba v prostoru mezi stromy vytváří fyzické oddělení chodců od motoristické dopravy, umožňuje pohyb chodců a vytváří vodozádržná opatření ve městě.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: cyklopruhy na Vajnorskej ulici
  • investor: město Bratislava
  • autorský tým: ING. PETER PLUNÁR - PPP, s.r.o.
  • realizace:  10/2022

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty