Cyklopruhy Odborárska

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Oddělená cyklistická komunikace podél Odborárskej ulice v Bratislavě zvyšuje bezpečnost a komfort cyklistů, spolu s bezpečným křížením s odbočující motorovou dopravou. Oddělení chodců od cyklistů a motoristické dopravy za zelený prostor s výsadbou zlepšuje podmínky pro pohyb chodců.

Nový projekt pro cyklistickou dopravu znamená bezpečnou a plynulou městskou infrastrukturu s vyvýšeným segregovaným stejnosměrným cyklopruhem na obou stranách Odborárskej ulice. Díky tomu jsou cyklisté oddělení od automobilové i pěší dopravy.

Vedení cyklistů bylo umístěno na vyvýšenou stezku, oddělenou od motoristické dopravy, přičemž jízdní cyklistické pruhy jsou průběžné s předností v jízdě v celém řešeném úseku. V části úseku byla zároveň upravena stezka, s oddělením chodců zeleným pásem.

Cyklistická komunikace byla řešena dvěma samostatnými stejnosměrnými pruhy na obou stranách Odborářské ulice, řešeném v červeném asfaltu, jasně odlišujícím cyklistickou dopravu od ostatních druhů doprav. Chodník byl upraven novým asfaltovým povrchem v prostoru za širším zeleným pásem s výsadbou.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Oddělené cyklopruhy na Odborárskej ulici v Bratislave
  • investor: město Bratislava
  • realizace: 06/2021

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty