Přístav 18600

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Přístav 18600 je komunitní projekt, který mění dříve opuštěné prostředí městské divočiny brownfieldu na obyvatelný Art park za pomoci kultury a komunitního úsilí. Pozemek v majetku Hlavního města Prahy, který byl dříve využíván jako seřadiště při vlakové stanici Karlín-Přístav a po zrušení nádraží Těšnov využíván pro různé dílenské provozy a jejich zázemí, se po povodni v r. 2002 proměnil v černou skládku.

Od roku 2014 zde postupně vzniká ŽIVÝ PARK – nově přístupná zeleň pro Karlín i širší okolí, která v letní sezóně ožívá kulturním či vzdělávacím programem a nabízí možnost sportovního vyžití pro dospělé a dovádění pro děti. Projekt dostal svůj název nejen proto, že v něm můžou zakotvit mnohé iniciativy z okolí, ale také jako připomínku, že Karlín byl historicky úzce spjat s řekou a její blízkost se kvůli výstavbě „nového Karlína“ z původní čtvrti v podstatě vytratila.


Realizace:

Projekt Přístav 18600 se v uplynulých letech zaměřil na rozvoj opuštěného prostoru Rohanského ostrova skrze kulturu a setkávání místních obyvatel a postupně vybudoval nové místo na kulturní mapě Prahy – art park – kde se setkávají jak místní Karlíňané, pražští a mezinárodní umělci tak návštěvníci z celé Prahy. Autor projektu chce navázat na proces oživování a zaměřit se na prezentaci kvalitního kulturního programu po celou letní sezonu a dále rozvíjet prostor karlínského břehu směrem k profesionálnímu provozu, byť v přírodních podmínkách.

Naší ambicí není pouze zahradní kavárna, ale funkční produkční prostor, který iniciuje změny vnímání veřejného prostoru. Snažíme se podnítit vnímání kultury v očích veřejnosti jako zásadního hybatele rozvoje města. Zároveň se na dílčích projektech snažíme ukazovat, jaké můžou být různé formy intervencí do prostředí evropského velkoměsta.
Závěr:

Přístav 18600 je projekt, který přitahuje tvůrčí lidi mnoha oblastí. Pracujeme na tom, aby se jejich vztah k našemu místu do něj promítl. Každoročně pořádáme soutěž pro architekty do 35 let, díky níž postupně vybavujeme prostor mobiliářem – vždy s maximálním respektem k dané lokalitě a s důrazem na udržitelnost.

Děje se toho u nás ale mnohem víc. Osu programu v Přístavu 18600 sice vytváříme sami, ale rádi přijímáme nové podněty a nápady – umožňujeme tak pořádání různých akcí, oslav, dětských dnů, diskusí či přednášek. Fantazii se meze nekladou s jednou podmínkou prostor i program musí zůstat otevřené všem a bavit i je.

Shrnutí:
 • Charakteristika a popis opatření: Přístav 18600 
 • investor: Přístav 18600 s.r.o., s příspěvkem hl. m. Prahy
 • autorský tým:
  Michal Tošovský – projektový manažer, koordinace dobrovolníků 
  Štěpán Kubišta - komunikace s místními stakeholdery a úřady
  Jakub Janďourek – koordinace výzvy pro mladé architekty zahradnické úpravy a design
  Jindřich Krippner – koordinace kulturního a vzdělávacího programu
  Jan Špinka – provoz a personál
  Jan Hyk - technické zajištění
  Ema Šlechtová – PR a komunikace s veřejností 
 • generální dodavatel: Hlavním dodavatelem je Přístav 18600 s.r.o., který také koordinuje dlouhodobý rozvoj a zajišťuje vícezdrojové financování.   Do realizace jednotlivých intervencí se zapojili samotní architekti s finanční a organizační podporou Přístavu 18600 a se zapojením dobrovolníků z Karlína a okolí. Autory jednotlivých architektonických intervencí jsou 0.5 studio, Josef Kubát, Studio 22:22,  
 • realizace: 2014-2018Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty