Cyklopruhy na Študentskej ulici

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Cílem projektu “Cyklistické pruhy na Študentskej Ulici” bylo zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu na významné ulici v širším centru města Trnava. Tato ulice je významná pro svou tranzitní a obytnou funkci, ale také kvůli přítomnosti tří škol.

Základním prvkem řešení je vytvoření komfortních jednosměrných cyklistických pruhů na obou stranách ulice, které nahradily pásy parkujících vozidel pomocí dopravního značení. S projektem je však spojené také zklidnění přilehlých rezidenčních čtvrtí, a to díky proměně většiny ulic na jednosměrné.

Realizace:

Cyklistické pruhy na Študentskej ulici výrazně zvýšily komplexní bezpečnost dopravy v dané lokalitě. Odstraněním parkovacích míst automobilů z ulice a nahrazením cyklistickými pruhy došlo nejen k vytvoření komfortního a bezpečného prostoru pro cyklisty, ale také k 

celkovém zpřehlednění a zpříjemnění ulice. Cyklistické pruhy jsou svojí šířkou 2,2 metrů dostatečně komfortní pro jízdu dvou cyklistů vedle sebe v jednom směru, což není na Slovensků úplně běžné.

Řešení vytváří bezpečný prostor použitím pevných oddělovačů mezi jízdním pásem pro motorová vozidla a cyklopruhem. Komunikace navazuje na síť městských cyklotras a plánuje se i její pokračování. Zlepšení pohybu se týká i chodců, jelikož došlo k rozdělení přechodů bezpečnými ostrůvky.

Závěr:

Cyklotrasa je podle údajů ze sčítačů za první půlrok čtvrtým nejfrekventovanějším úsekem cyklistické sítě města Trnava. V druhé polovině roku 2021 bylo denně zaznamenáno průměrně 435 průjezdů, v nejfrekventovanějších dnech pak více než 800 průjezdů denně.

V slovenských podmínkách projekt vyniká svým odvážným, na první pohled politicky nepopulárním řešením, které se však ukazuje být funkčním a efektivním způsobem podpory udržitelné mobility ve městě.

Shrnutí
  • Charakteristika a popis opatření: Cyklistické pruhy na Študentskej ulici v Trnavě
  • investor:  Mesto Trnava 
  • autorský tým: Cyklokoalícia – Michal Ďurta, Kristína Griačová, Dan Kollár 
  • generální dodavatel: Referát technických činností dopravy – Mesto Trnava
  • realizace: 05/2021 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.

Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty