Český mlýn

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

V původně zanedbaném údolí řeky Jihlavy bylo v roce 2014 vybudováno jedinečné sportovně relaxační centrum s názvem Český mlýn. Venkovní sportoviště s in-line okruhem, dětským hřištěm a skateparkem láká k návštěvám rodiny s dětmi, sportovní nadšence, ale i ostatní obyvatele města. Komplex propojuje s centrem Jihlavy cyklostezka. 

Jedná se o oddechové a sportovní centrum s cyklostezkou, lávkou přes řeku Jihlavu, dráhou a okruhem pro in-line bruslení, stezkou pro pěší, travnatou plochou pro míčové hry, dětským hřištěm, skateparkem, veřejným osvětlením, terénními a sadovými úpravami, mobiliářem a venkovními posilovacími stroji.  Později byla lokalita doplněna objektem veřejných WC, workoutovým hřištěm a pumptrack dráhou. Dříve nevyužívaná plocha se radikálně proměnila v příjemné a atraktivní místo pro rodiny s dětmi, sportovní nadšence, a láká k návštěvám i ostatní obyvatele města.

Před realizací se jednalo o poměrně zanedbaný prostor z části lákající k zakládání nepovolených černých skládek odpadu. Stavbou došlo k vytvoření kulturního prostředí využívaného širokou veřejností k relaxaci, oddychu, procházkám a sportu.

Cyklostezka zde probíhající navazuje a propojuje cyklistickou síť ve městě.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava
  • investor: Statutární město Jihlava
  • autorský tým: ATELIER ALFA, spol. s r.o.
  • generální dodavatel: PSJ, a.s.
  • realizace: 12/2014 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Jaroslav Vymazal

Jaroslav Vymazal

Jihlava, zastupitel města Jihlavy

Modul: Projekty