Multifunkční (cyklo) přístřešky

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Díky revitalizaci vnitrobloku na sídlišti J. Halaše v Trenčíně se udály změny, které změnily jeho tvář i využití. Takzvané “zelené plíce” města, které tvoří zeleň ve vnitroblocích, obohatilo i vybavení městského mobiliáře.

Sídliště se teď odlišuje od ostatních výjimečnou relaxační zónou, které dominují tři unikátní celokovové „hříbky“  o rozměrech 4x7 metrů. Přístřešky poskytují ochranu při nepříznivém počasí pro všechny uživatele. Díky „hříbkům“ se veřejný prostor proměnil na atraktivní místo, kam je radost chodit, jelikož si tam můžete přijít odpočinout pěšky nebo na kole za každého počasí.

Vybavení dětského hřiště doplnily nové herní prvky, workout, fitness dráha, minifotbalové hřiště, oddychové zóny, nové chodníky i herní prvek pexeso, který je dostupný také pro tělesně hendikepované osoby.

Cílem revitalizace bylo nejen snížit efekt městských teplotních ostrovů v silně urbanizovaném území, ale i ochrana a podpora ekosystému. V důsledku tak prvky tzv. šedé infrastruktury pomáhají ke zvyšování kvality života v městském prostředí a k adaptabilitě území města na klimatickou změnu.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Prístrešky ako súčasť vnútrobloku na sídlisku J. Halašu v Trenčíne
  • investor: Mesto Trenčín 
  • autorský tým: Kvitnúce záhrady, s. r. o.
  • generální dodavatel: TOP Metal sro
  • realizace: 08/2019

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty