Cyklostezka R08

Řešení

I když je Jihlava kopcovité město, tak je proslulé svou přízní k podpoře cyklistické dopravy. Dokladem je vybudování dalšího bezpečného cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny – sever, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Cyklostezka je vybudována z Bedřichova od ulice 5. května po ulici Pávovskou, je vedena v prostoru mezi železniční tratí Jihlava – Havlíčkův Brod a silnicí I/38 (dálniční přivaděč).

Součástí stavebních prací bylo kromě výstavby vlastního tělesa cyklostezky také vybudování podjezdu, který umožňuje bezpečné mimoúrovňové křížení cyklostezky s místní komunikací Sokolovská, a realizace lávky (rampy) umožňující napojení cyklostezky na most na ulici Pávovská. Celková délka cyklostezky činí cca 3,1 km. V rámci projektu bylo vybudováno také 20 parkovacích míst pro jízdní kola.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Jaroslav Vymazal

Jaroslav Vymazal

Jihlava, zastupitel města Jihlavy

Modul: Projekty