AirTracker – systém pro monitoring ovzduší

FD ČVUT v Praze, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství vyvinul originální systém AirTracker, který představuje komplexní řešení pro průběžný monitoring znečištění ovzduší a pokrývá celý informační řetězec od senzoru až po www vizualizaci pro konečného uživatele systému. Systém je zcela modulární a v základní konfiguraci používáme dvě stanice - monitorovací uzel a meteorologický uzel (meteorologická situace je velmi důležitá pro monitorování znečištění ovzduší - různé rychlosti a směry větru ve dvou ulicích ve městě mohou mít na lokální disperzi polutantů významný vliv).

Systém AirTracker dokáže měřit hluk, těkavé organické sloučeniny (VOC) a částice prachu (PM 1, PM 2,5, PM 10). Místo snímače VOC je možno instalovat jednotku snímačů plynných polutantů, která může být současně osazena až čtyřmi senzory z výběru CO, H2S, NO, NO2, O3, nebo SO2.

Příklad praktického využití:

  • V jednom městě umístili přístroj před školu. Každý den před zahájením školy, mezi 7:30 - 8:00, nadměrně vzrostlo znečištění ovzduší, které je prokazatelně spojené s dojížďkou dětí autem do školy. Přitom jsou ale průměrné denní koncentrace v daném místě naprosto v normě. Jenže to už jsou děti ve třídě, že. Data se tak dají použít při komunikaci s rodiči, aby zvážili možnost jiné dopravy do školy, než autem.

Ke stažení:

Jednotlivé produktové listy systému AirTracker:

Technické údaje pro tato zařízení jsou uvedeny na tomto odkaze.

Prezentace k systému AirTracker je dostupná na tomto odkaze.

Kontakty:

Andrej Pastorek

Scientific projects Manager

Department of Security Technologies and Engineering
Faculty of Transportation Sciences
Konviktska 20 110 00 Praha 1

E-mail: pastoand@fd.cvut.cz andrej.pastorek@gmail.com

Mobil: +420 734 358 321

Nora Velat
Czech Technical University in Prague
Department of Security Technologies and Engineering
Faculty of Transportation Sciences
Konviktska 20 110 00 Praha 1
E-mail: velatnor@fd.cvut.cz, nora.velatova@seznam.cz
Tel.: +420 777 793 782Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty