Nové cyklostezky v Klatovech

Výstavba dvou stezek pro pěší a cyklisty 

V roce 2022 se městu Klatovy podařilo zrealizovat hned dvě smíšené stezky: 

Stezku pro pěší a cyklisty na průtahu obcí Štěpánovice o délce 700 m a proměnné šířce 3 až 5 m. Obec Štěpánovice leží severním směrem od Klatov a stezka začíná na návsi této obce, vede podél silnice I/27, vpravo ve směru na Klatovy. Na návsi je postaven přístřešek pro cyklisty, mapu cyklotras a stojany na kola.

Prodloužení výše uvedené stezky do lokality Pod Borem o délce 537 a šířce 3 m.

Tato smíšená stezka se napojuje v obci Štěpánovice a vede dále vpravo podél silnice I/22 a silnice 2. třídy. Tím se podařilo propojit město Klatovy s obcí Štěpánovice a výrazně zlepšit dostupnost pěších a cyklistů této obce. Ve směru na Klatovy se cyklostezka propojuje s již stávajícími smíšenými stezkami v průmyslové zóně pod Borem a navazuje na stezku podél Drnového potoka směřující do města Klatov, případně na stezku v ulici Dr. Sedláka vedoucí podél městských lázní  a zároveň  též ke stezkám vedoucím po vyznačené cyklotrase č. 38 směrem na Švihov.

 

aktualizace 7. 3. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty