Královéhradecký kraj vytváří bezpečnostní opatření

Královéhradecký kraj podporuje budování bezpečnostních opatření v dopravě. Na důležitost těchto opatření má upozornit i Světový týden bezpečnosti silničního provozu, který probíhal od 15. do 21. května.

Ke Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu se připojuje i Královéhradecký kraj, který dlouhodobě podporuje a koordinuje výstavbu bezpečné cyklistické infrastruktury v regionu. „Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost pro cyklisty na silnicích, a proto jsme v posledních dvou letech navýšili lidské zdroje pro faktický rozvoj cyklodopravy. Tím došlo i k zintenzivnění přípravy projektů na výstavbu cyklostezek. Dále si necháváme zpracovat novou Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035, ve které rozšiřujeme síť plánovaných cyklostezek tak, aby větší počet obcí snadněji dosáhl na finance z evropských i národních dotačních programů,“ říká o cyklistické infrastruktuře kraje radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Přípravu a výstavbu bezpečných cyklostezek a cyklotras podporuje Královéhradecký kraj již od roku 2015 formou dotačního programu. „Z dotačního programu bylo doposud realizováno 77 projektů za více jak 95 milionů,“ říká Martina Kubešová, cyklokoordinátorka Královéhradeckého kraje.

Kraj je zapojený také do pracovní skupiny projektu Cyklovize 2030, který si klade za cíl vytvořit bezpečnou dopravní síť pro cyklisty, chodce, jezdce na koloběžkách a další účastníky dopravy.

  

Zdroj: Královéhradecký kraj

Aktualizace: 25. 5. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty