Statutární město Olomouc: plány na realizaci bezpečné dopravní sítě do roku 2030

Statutární město Olomouc má připraven plán na realizaci bezpečné dopravní sítě pro cyklisty. Ten byl představen na tematické pracovní skupině pro cyklodopravu, konaného dne 1.6.2023.

Plán na realizaci cyklistické sítě nejen v Olomouci, ale i v celém kraji, je možné si prohlédnout na webovém portálu https://olkr.stavbycyklo.cz , kde je i prezentován aktualizovaný cyklogenerel Olomouce. Zájemci na jednom místě dozví informace o tom, jak vypadá nebo bude vypadat bezpečná cyklistická síť ve městě i v celém kraji.

 

Informace o stavu realizace a příprav projektů cyklistické infrastruktury naplánovaných na rok 2023

Jedná se o následující projekty:

 1. Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy (227 m; vysoutěžená cena 10,333 mil. Kč) Tento projekt se spojil v jednu akci s  projektem s názvem Foersterova, Dobnerova – úprava veřejného prostranství a oba projekty se realizují současně. Termín dokončení v 09/2023. Vznikne tím bezpečná radiální cyklotrasa směřující na Náměšť na Hané a Drahanskou vysočinu.
 2. Autobusová zastávka Envelopa, směr hl. nádraží a Atobusová zastávka 17. listopadu, směr hl. nádraží. Tento projekt řešící nejen zastávky, ale i chodníky a cyklostezku v podstatě od tř. Kosmonautů až po ulici Šmeralovu. (660 m; 5,325 mil. Kč – autobus. zastávka tř. 17. listopadu; 5,636 mil. Kč - autobus. zastávka Envelopa; 25,362 mil. Kč –tř. 17. Listopadu – rekonstrukce vodovodu ). Projekt se bude realizovat od 07/2023 a bude dokončen v 2024. Je to 1. Projekt na který bude přispěno z nově vzniklého fondu mobility. Nový úsek cyklostezky povede po pravé straně ve směru od třídy Kosmonautů až po Šmeralovu ulici. Vyřeší se tím nejen cyklostezka podél přírodovědecké fakulty, ale připraví se tak i na budoucí plánované propojení, které cyklisty povede od Šmeralovy přes Masarykovu ulici a dále ulicí Husovou až k mostu přes Moravu v ulici Komenského. Vznikne tím ucelená síť cyklostezek nejen podél řeky Moravy budovaných v rámci protipovodňových opatření.
 3. Jeremenkova – cyklostezka II. část (450 m; vysoutěžená cena 7,448 mil. Kč). K předání staveniště dodavateli došlo 1.6.2023. Termín dokončení je plánován v 08/2023). Budou zde zřízené cyklopruhy zajistí lepší spojení v trase od křižovatky s ulicí Pasteurovou až po most přes Bystřici. Úsek bude mít délku více než čtvrt kilometru a naváže na už hotový úsek, který směřuje cyklisty podél řeky Bystřice Jantarovou cyklotrasou ven z města.
 4. Černovír – Štěpánov podél dráhy – cyklostezka (celková délka 4,4 km na katastru 4 obcí. Na území města Olomouce 715 m; rozpočtovaný příspěvek na realizaci tohoto úseku je 4,6 mil. Kč. Očekává se, že bude nižší, poté co proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby – 4.7.2023). Termín dokončení je plánován v 2024). Jedná se o cyklostezku, která má nadregionální význam a povede podél železniční trati z Olomouce do Štěpánova s odbočením ve směru na Chomoutov, kolem Hormova dubu a přes říčku Sitku v celkové délce 4,2 kilometru. Na projektu, kde je investorem Mikroregion Šternbersko, se podílí čtyři obce včetně Olomouce. „Na katastrálním území města budeme stavět zhruba 700 metrů cyklostezky od Černovíra, včetně lávky přes Trusovický potok a průjezdného propustku pod železnicí. Získá se tím kvalitní propojení se stávající cyklostezkou Hvězdná ve směru z Olomouce do Šternberku.
 5. Čadova – komunikace Tento projekt bude se realizovat jako velká oprava odborem dopravy a územního rozvoje. (132 m; vysoutěžená cena 1,994 mil. Kč). Termín dokončení je plánován v 08/2023). Jedná se o smíšenou stezku v ulici Čadova, která povede od ZŠ Gorkého po ulici Chválkovickou. Jde o jednu z dílčích částí investičního záměru budování bezpečné trasy pro cyklisty ze směru od Šternberku, respektive Týnečku po ulici Jeremenkovu a Pasteurovu, jejíž první úsek podél ulice Chválkovické je už hotový.
 6. Drobné stavební úpravy. Lepší podmínky cyklistům zajistí i další drobné stavební úpravy. Tyto akce jsou sice drobné svým charakterem či finančním objemem, ale důležité pro dokončení vazeb na stávající cyklostezky a cyklotrasy, aby vznikla ucelená síť cyklistických komunikací.
  • Propojení cyklostezek v ulicích Dělnická a Neředínská, které byly dokončeny už v květnu (24 m; vysoutěžená cena 0,520 mil. Kč). Projekt byl zahájen v 04/2023 a byl dokončen v 05/2023)
  • Propojení cyklostezek v lokalitě ulic Střední Novosadská a U Dětského domova ((36 m; vysoutěžená cena 1,057 mil. Kč).
  • Nová propojka cyklostezky o délce 90 metrů, která vznikne mezi ulicemi Velkomoravská a Skupova bude dokončena v červenci.

V roce 2024 bude realizován projekt Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů neboť i tento projekt je součástí zastřešujícího projektu s názvem „Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci“ a je požádáno o dotaci z ITI Olomoucké aglomerace pro rok 2024.

Informace o dlouhodobém investičního plánu v oblasti cyklodopravy a seřazení priorit

Akce, které jsou ve fázi zpracování vyšších stupňů PD:

 • Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů (190 m). Předpokládané období realizace: 2024
 • Dolní Novosadská - bezbariérová trasa (908 m) Předpokládané období realizace: 2024
 • Neředín, Topolany - I. etapa (1200 m). Předpokládané období realizace: 2025
 • Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 (26 m). Bude zpracovaná DSP.
 • Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny (646 m). Nutná koordinace s akcí „Na Vozovce, stoka BVIIIb a rekonstrukce vodovodu“, která je také již kompletně připravena.
 • Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, I.etapa (1579 m). Předpokládané období realizace: 8/2024 – 10/2025.
 • Holická - Sladkovského, cyklostezka (1378 m). Předpoklad realizace cyklostezky a opravy komunikace cca 2027.
 • Cyklostezka Samotišky - Droždín – Bystrovany (1505 m), Řeší se majetkoprávní vztahy
 • Cyklostezka Gorkého – U podjezdu (1064 m)Doporučuje se, aby se v r. 2024 zahájilo zpracování DUSP+DPS druhého úseku přes území k ulici U Podjezdu a dále po křižovatku ulic Pasteurova x Jeremenkova.
 • Keplerova – Dolní Novosadská (950 m). Než bude vyjasněno řešení výše zmíněných problémů, zahajuje OI řešení majetkoprávních vztahů (velké množství, složité). Patrně zde bude nutné použít institut vyvlastnění, neboť se zde nacházejí pozemky majitelů se kterými se město a ani jiné instituce nikdy nedohodly.
 • Křelovská-Krematorium cyklostezka (I. etapa - trasa sběrový dvůr - most u Globusu) (640 m). Podání žádosti o ÚR nelze odhadnout. Proto doposud není požádáno o ÚR. Bude nutné následně zpracovat DSP a DPS zhotovitelem původní DÚR, což není zatím zadáno.
 • Neředín, Topolany - II. etapa (2 165 m). Po dořešení majetkoprávních vztahů bude nutno zaktualizovat DUR, zajistit vydání ÚR a zpracovat DSP + DPS včetně vydání SP.
 • Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, II.etapa (1250 m). Po dořešení majetkoprávních vztahů bude nutno zaktualizovat DUR, zajistit vydání ÚR a zpracovat DSP + DPS včetně vydání SP.
 • Cyklopruhy - Moravská stezka na území ORP Olomouc, k.ú.Nová Ulice – Legionářská (223 m). Akce je nutno koordinovat s výstavbou multifunkčního domu.
 • PPO IV: etapa, přírodě blízká – investor Povodí Moravy . Realizace bude zahájena v r. 2024.
 • Trasa č. 5 – Oprava Jantarové stezky, úseku Nemilany – Nedvězí (vedené lesem od železničního přejezdu Olomouc – Prostějov po vyústění z lesa) – III. etapa po panelové vozovce (303 m). Akce mohla být zařazena do realizace v r. 2024.

Trasy na  které jsou zpracovány investiční záměry, které zatím nebyly zařazeny do přípravy investic:

 • Cyklostezky v úseku ul. Tř.17.listopadu (od PřF UP) – ul.Husova (restaurace Bristol) (521 m) Je zpracován Investiční záměr IZ 11 z roku 2012.
 • Cyklostezky v úseku teplárna Dalkia - úřad práce - Tř. Kosmonautů – ZUŠ na ul. Kavaleristů (790 m) Je zpracován investiční záměr IZ 08 z r. 2012.
 • Cyklopropojení v Holici ul. Průmyslová - Na Dílkách (197 m) Pro danou lokalitu je zpracován investiční záměr IZ 02, který lze částečně použít.
 • Nedvězí – Slavonín, cyklostezka (1818 m). V roce 2020 – zpracován IZ 26. Požadavek KMČ Nedvězí.
 • Cyklopruhy (piktogramy) Polská - Velkomoravská ulicí Rooseveltovou (592 m) Je zpracován IZ 03 z r. 2012.
 • Cyklopruhy - Ul. Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Na Střelnici (875 m) Je zpracován IZ 21 z  r.2015
 • Cyklostezka po ul. Slavonínské - od ul. Střední novosadská po ul. Požárníků (780 m) Je zpracován IZ 03 z  r.2012
 • Řepčín souběh s tratí mimo ulici Svatoplukovu kolem Cyrilometodějského kostela po Pražskou (360 m) Je zpracován IZ 10 z r. 2012 a IZ 20 z  r. 2013.
 • Cyklostezky v úseku ul. Okružní (2985 m) Je zpracován IZ 05 z r. 2012
 • Cyklostezky v úseku Holická (Baumax) - Autobusové nádraží v Hodolanech (1290 m).
 • Je zpracován IZ 09 z r. 2012. Trasa je vedená pod estakádou. Délka úseku 1290 m.
 • Bořivojova - Dlouhá – Morava (přes Lazce) (624 m) Je zpracován IZ 18 z r. 2013.
 • Cyklostezka v úseku Neředín - Fort XVII Křelov Je zpracován IZ 07 z r. 2012

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Miroslav Žbánek

Miroslav Žbánek

Olomouc, primátor

Modul: Projekty