Cyklotrasa národního významu 50 - Cyklostezka Bečva Hranice - Ústí

Cyklostezka Bečva (označená číslem 50) je jedna z nejkrásnějších cyklostezek v ČR. Její celková délka činí 152,6 km, z toho úsek z Horní Bečvy do Valašského Meziříčí měří 30,8 km, z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí měří 56,8 km a z Valašského Meziříčí do Lobodic měří 65 km. Většina celkové trasy je vedena po cyklostezce s vyloučením automobilové dopravy, nebo po účelových komunikacích s minimálním provozem. Mnohé úseky jsou prakticky celé vhodné na jízdu na kolečkových bruslích (např. úsek z Přerova až do Hranic (26 km). Rozhodně doporučujeme navštívit webové stránky

Jsou ale úseky, které jsou stále nebezpečné. Jedním z nich je i úsek mezi městem Hranice a obcí Ústí, vzdálené od sebe cca 5 km. Cyklisté musí jet oklikou přes Teplice nad Bečvou se značným výškovým převýšením a pak jet po frekventované a nebezpečné silnici II/439. 

Co je ale ještě horší, místní obyvatelé při cestách do práce, či za zábavou oklikou přes Teplice nad Bečvou prostě nepojedou, a tak musí využívat silnice I/35 a II/439, což je opravdu životu nebezpečné! V důsledku tak raději nejezdí vůbec a tuto krátkou vzdálenost jedou autem.

Mapa cyklostezky podél Bečvy, Zdroj: Obec Ústí

Od 29. 6. 2023 to je ale minulostí, neboť slavnostně byla otevřena velká cyklolávka přes řeku Bečva a také nová cyklostezka od Černotic k mostu na silnici II/439 v délce 2,7 km, kde se napojuje na stávající cyklostezku, která se vybudovala nedávno a vede po pravém břehu řeku Bečvy až do Hranic v délce 2,3 km.

Díky tomu bylo možné přeznačit cyklotrasu 50 po nové lávce a nových cyklostezkách a zrušit stávající vedení trasy. Náklady tohoto přeznačení, včetně řešení všech návazností stály 200 tis. Kč. Na léto se tedy všichni mohou těšit na bezpečnou trasu, na kterou budou moci vyrazit se svými dětmi, vnoučaty, kamarády. 

Most přes Bečvu v obci Ústí, Zdroj: Archiv Obce Ústí 

Další informace: https://www.olkraj.cz/cyklostezka-becva-ma-novou-lavku-a-dalsi-kilometry-navic-aktuality-12228.html

https://olomouc.rozhlas.cz/obce-usti-a-cernotin-propojuje-nova-cyklostezka-9025296

Aktualizace 25.6. 2023Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty