Cyklostezky ve Zlínském kraji realizované ze SFDI a OP Interreg SR- ČR 2014 – 2020

V letech 2014 - 2020 bylo ve Zlínském kraji podpořeno ze SFDI a také z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika mnoho projektů zaměřených na vybudování cyklistické infrastruktury.

Na základě dlouhodobé úzké spolupráce obcí na území Hornolidečska a Valašsko Klobucka je postupně budována dálková cyklistická stezka BEVLAVA (BEVLAVA=Bečva-Vlára-Váh). Cyklostezka se ve Vsetíně napojuje na dálkovou cyklostezku Bečva. Na hranicích se Slovenkou republikou navazuje na cyklostezku přes Nemšovou a Skalku nad Váhom a u Trenčína se napojuje na Vážskou cyklomagistrálu. Budovaná trasa má také obrovský význam z hlediska bezpečnosti dopravy, protože odvádí cyklisty z velmi frekventované silnice I/57. Budování dalších úseků cyklostezky v současné době dále pokračuje.

Most na cyklostezce BeVlaVa, zdroj: bevlava.cz

Řadu dílčích úseků cyklostezky se podařilo vybudovat již v minulém plánovacím období a ně navazuji další projekty. Obce a sdružení obcí při hledání finančních zdrojů na realizaci tohoto významného projektu, využívají jak dotace poskytované SFDI, tak programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a realizují společné projekty s partnery na slovenské straně hranice.

Podrobné informace o cyklostezce BEVLAVA, naleznete ZDE.

Cykloztezka BeVlaVa, zdroj: bevlava.cz

Projekty zbudované na cykloztezce BeVlaVa:

 • Projekt: „BEVLAVA - Spojme kulturní dědictví na Slovensku a v Čechách pohodlně na kole“ 

  Realizátor: Obec Ústí a Obec Horné Srnie

  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, Zlínský kraj

  Období realizace: 10/2019-2/2021

  Celkové náklady projektu: 30.018.354,44,- Kč

  Dotace Interreg V-A: 22.703 839,34 Kč

  Dotace Zlínský kraj: 3 192 016 Kč

  Obec Ústí v rámci projektu vybudovala lávku pro cyklisty přes řeku Bečvu a úsek cyklostezky navazující na tuto lávku. Vybudováním lávky došlo k napojení cyklostezky BEVLAVA na cyklostezku Bečva. Na tento úsek navazuje I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska.

 • Projekt: I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska“

  Realizátor: Sdružení obcí Hornolidečska

  SFDI 2019, Zlínský kraj

  Období realizace: 10/2019-2/2021

  Celkové náklady projektu: 74 420 153,83,- Kč

  Dotace SFDI: 58 896 091,95,- Kč

  Dotace Zlínský kraj: 8 807 984 Kč

  Propojením nových úseků cyklostezky nebo smíšené stezky pro pěší a cyklisty se stávajícími místními komunikacemi vznikl ucelený úsek využitelný pro bezpečnou cyklistickou dopravu v délce 9.1 km. Realizovaný úsek vede obcemi Ústí, Leskovec, Valašská Polanka do Lužné.

  (V současné době probíhá další etapa výstavby cyklostezky - úsek Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy. Ve Valašských Příkazech bude navazovat na plánovaný úsek přes obec Poteč s napojením na druhé straně na již vybudovanou cyklostezku ve Valašských Kloboukách.)

 • Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, etapa č. I - část C, odbočka Valašská Polanka – Prlov 

  Realizátor: Sdružení obcí Hornolidečska

  SFDI 2020, Zlínský kraj

  Období realizace: 2020-2021

  Celkové náklady projektu: 21.145.582,04 Kč

  Dotace SFDI: 17.972.657,00 Kč

  Dotace Zlínský kraj: 2 114 000,00 Kč

  Předmětem projektu bylo vybudování odbočky cyklostezky BEVLAVA v obci Valašská Polanka do Prlova. Jedná se o první úsek této cyklostezky, která v budoucnu napojí město Vizovice s cyklostezkou BEVLAVA.

 • Vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v rámci záměru „Revitalizace dopravního prostoru Jižní část v obci Horní Lideč“ 

  Realizátor: Obec Horní Lideč

  Období realizace: 2020-2021

  Celkové náklady projektu: 6 467 450,00 Kč

  Dotace SFDI: 3 939 465,00 Kč

  Dotace Zlínský kraj: 463 000,00 Kč

   Předmětem projektu je vybudování úseku cyklostezky v intravilánu obce Horní Lideč. Začátek úseku je u hasičské zbrojnice a končí na konci zástavby obce vyústěním na místní komunikaci, kde bude navazovat II. etapu cyklostezky BEVLAVA směr Val. Příkazy.

 • Projekt: „Na kole blíže lázním“ 

  Realizátor: Město Valašské Klobouky

  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

  Období realizace: 2018-2021

  Celkové náklady projektu: 746.223,29 EUR

  Dotace: 634.785,53 EUR

  Předmětem projektu na české straně bylo vybudování dvou ucelených úseků cyklostezky ve městě Valašské Klobouky (tvoří 2 úseky cyklostezky a 3 úseky cyklotrasy po rekonstruovaných místních komunikacích, přemostění toku Klobučky)

 • Projekt: „Na kole po rozhlednách česko –slovenského pohraničí“ 

  Realizátor: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko

  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

  Období realizace: 2018-2021

  Celkové náklady projektu: 39 901 208 Kč

  Dotace: 33 600 372,10 Kč 

  V rámci tohoto projektu bylo na české straně vybudováno 11 úseků cyklostezek a cyklistických tras na území Valašsko Klobucka. Dálkové cyklotrasy BEVLAVA se týkají 4 úseky ve Valašských Kloboukách.

 • Projekt: „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Poteč 

  Realizátor: Město Valašské Klobouky

  ROP Střední Morava, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

  Období realizace: 2014–2015

  Celkové náklady projektu: 11 881 551,30 Kč

  Dotace: 7 102 630,59 Kč

  V rámci tohoto projektu byl realizován úsek vedoucí napříč městem valašské Klobouky. Začátek je mezi k.ú. Poteč a Valašské Klobouky a konec u SOU Valašské Klobouky.

 •  Projekt: „Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Brumov-Bylnice, 2. etapa 

  Realizátor: Město Brumov - Bylnice

  SFDI 2015

  Období realizace: 2015-2016

  Celkové náklady projektu: 9,666 mil. Kč

  Dotace: 7,103 mil. Kč

  Předmětem projektu vybudování cyklostezky a lávky přes řeku Vláru.

 • Projekt: „Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov

  Realizátor: Město Brumov - Bylnice

  SFDI 2018

  Období realizace: 2018

  Celkové náklady projektu: 20,849 mil. Kč

  Dotace: 15,495 mil. Kč

  Úsek od hranice katastru Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, k Mlýnské ulici, včetně dvou lávek přes Brumovku

 • Projekt: „Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov

  Realizátor: Město Brumov - Bylnice

  SFDI 2018

  Období realizace: 2018

  Celkové náklady projektu: 20,849 mil. Kč

  Dotace: 15,495 mil. Kč

  Úsek od hranice katastru Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, k Mlýnské ulici, včetně dvou lávek přes Brumovku.

 • Projekt: "Na bicykli po stopách histórie" 

  Realizátor: Město Brumov-Bylnice s partnerem Trenčianským samosprávným krajom

  OP Interreg Slovenká republika – Česká republika 2014-2020

  Období realizace: 2019

  Celkové náklady projektu: 65,041 mil. Kč

  Dotace: 1,744 mil. EUR

  Město Brumov-Bylnice realizovalo úsek cyklostezky o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami.

  (Nyní probíhá realizace a příprava realizace dalších úseků cyklostezky až po státní hranici se Slovenskou republikou)

Zdroj: Zlínský kraj 

Aktualizace: 25.6. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty