Plzeňský kraj připravuje unikátní Zlatou stezku

Zlatá stezka je pěší dálková turistická trasa procházející Plzeňským a Jihočeským krajem skrze Český les a Šumavu, začíná v Chodové Plané a končí v Českých Budějovicích, v terénu funguje pod logem velkého S od roku 2018. Vytváří českou paralelu ke stejnojmenné německé síťi Goldsteig – Zlatá stezka, dálkové turistické stezce v Bavorsku, která je nejdelší trasou v Německu. Obě trasy se vzájemně propojují a spojují se do unikátního a největšího systému pěších tras ve střední Evropě, který nabízí nekonečné možnosti výletních variant. Na svém dnešním jednání rada schválila projektový záměr dalšího rozvoje stezky, následné předložení projektové žádosti k projektu do Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 a dále uzavření partnerské dohody s bavorským protějškem Tourismusverband Ostbayern. Schváleno bylo také předfinancování a kofinancování výdajů projektu.

zdroj: monkeybusiness / depositphotos.com

Novým cílem projektu je fyzické prodloužení Zlaté stezky do Karlovarského kraje a Horních Franků, kde se spojí česká a německá větev a dojde tak k ucelení cestní sítě. „Dalším rozšířením turistické nabídky je zaměření na jednodenní návštěvníky, rodiny s dětmi, nebo turisty, jež tráví dovolenou na jednom místě a podnikají v rámci své dovolené výlety paprskovitě. Snahou je pracovat s návštěvností regionu tak, abychom pomohli místům, která jsou známá a v sezóně přehlcená turisty tím, že přesměrujeme nabídku do neobjevených či ne úplně známých lokalit,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že tyto lokality jsou pestré nejen tím, že se zde nachází mnoho přírodních atraktivit, ale ožívají tady i staré tradice, řemesla a kultura. „V takových místech vzniknou nové okruhy a ty půjdou po stopách řemesel a tradic, které nebyly dosud veřejnosti příliš představovány. Je to například krajkářství, školství nebo těžba a zpracování nerostných surovin,“ doplňuje Libor Picka. V rámci okruhů napojených na Zlatou stezku vznikne v terénu i doplňková infrastruktura, která jednotlivá řemesla představí hravou a kreativní formou.

Zdroj: tisková zpráva Plzeňkého kraje

aktualizace: 26. 6. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty