Cyklostezka Mařatice–Sady

Město Uheské Hradiště se chystá na významný krok směrem k zlepšení dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty. V srpnu začíná stavba první etapy nové cyklostezky, která spojí městské části Mařatice a Sady. Tento dlouho očekávaný projekt má přinést výrazné zlepšení bezpečnosti a pohodlí chodců a cyklistů, kteří tak budou moci pohodlněji a bezpečněji využívat tuto trasu.

Stávající pěšina mezi Mařaticemi a Sady byla často značně obtížně schůdná, zvláště za nepříznivého počasí. Navíc chyběla dostatečná osvětlení a mnozí uživatelé si stěžovali na nedostatek prostoru pro chodce i cyklisty. Nová cyklostezka má tento nedostatek vyřešit. Stezka bude mít šířku 3 metry a povrch z betonové dlažby, což zajistí pohodlný a bezpečný pohyb. Součástí projektu je také zřízení odpočívadla s lavičkou u kříže a osvětlení veřejným osvětlením, což zvýší komfort uživatelů v podvečerních hodinách.

 

Celý projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa, jejíž stavba začne 14. srpna 2023, by měla být dokončena do poloviny listopadu téhož roku. Tato část cyklostezky propojí úsek od ulice Pod Lipkami v Sadech až ke kříži v Mařaticích. Zde dočasně stavba naváže na polní pěšinu.

Celkové náklady na první etapu cyklostezky činí 6,04 milionů korun. Město získalo finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rozvoj městské mobility. Očekává se, že dotace bude dosahovat 5,1 milionů korun. Po dokončení této etapy se město chystá na další rozšíření cyklostezky směrem do Mařatic. Projektová dokumentace pro tento úsek se připravuje a jeho realizace se plánuje na roky 2024 - 2025.

Tímto krokem město chce nejen zlepšit kvalitu života svých obyvatel, ale také podpořit udržitelnou dopravu. Nová cyklostezka představuje významný krok směrem k moderním a ekologicky šetrným dopravním řešením ve městě.

Text a foto: město Uherské Hradiště

Aktualizace: 4. 8. 2023

 

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty