Dopravní cesta pro cyklisty č. 57 - úsek Ústí (u Vsetína) - Lužná

V roce 2020 byla vybudována nová cyklostezka o délce téměř 11 km, která vede z Ústí u Vsetína, přes Valašskou Polanku až do Lužné.

V roce 2023 bude vybudován další úsek z Lužné, směrem na Lidečko a Horní Lideč. Celá cyklotrasa je vyznačená novým číslem 57.

Dopravní cesta pro cyklisty č. 57 nese název BE-VLA-VA. Proč? Cyklostezka v budoucnu propojí povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu. Už teď si lidé mohou užít hotových 35 kilometrů s napojením na další cyklostezky – Bečvu a Vážskou cyklomagistrálu. 

Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Valašského Klobucka a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.  Tato cyklostezka mezinárodního významu vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Díky své terénní náročnosti je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie. Po její trase Vás provedou jednotné informační tabule, na kterých najdete zajímavosti z okolí.

Cílem této trasy je kromě jiného také zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří v současnosti projíždějí po velmi frekventované silnici I/57.

Informace k cyklostezce naleznete také na webu https://www.bevlava.cz/

aktualizace: 28 8. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty