Dopravní cesta pro cyklisty č. 2 - úsek přehrada Les Království - Debrné

Kdo by neznal Labskou stezku? V České republice měří stezka asi 370 km a prochází přes čtyři kraje Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký. Nemělo by se ale podlehnout dojmu, že se řeší jen cykloturistika. Naopak. Je třeba ji vidět jako dopravní cestu pro cyklisty, která je určena především pro místní obyvatele, kteří jezdí na kole ať již za cestami do práce, do škol, za nákupy, nebo pro volnočasové aktivity. V tomto kontextu je cílem hledat úseky, kde pohyb cyklistů je opravdu nebezpečný. Jedním z takových úseků je silnice II/299 mezi Lesem Království – Debrné, jehož celková délka činí 7.404 m.

Právě v tomto úseku je proto navržena nová dopravní cesta pro cyklisty, která je vedena v bezprostředním kontaktu s vodním tokem Labe a využívá v maximálním rozsahu stávající dopravní infrastrukturu ve formě lesních cest. Celá stavba je v nezastavěném území (vyjma 470 m – zastavěné území Debrné).

Technické údaje stavby:

Celková délka (včetně lávek) 7.404 m, z toho délka novostaveb (včetně lávek) 1.324 m

 • 1 účelová komunikace – stavební úpravy / udržovací práce - 4.100 m (náklady 8, 0 mil. Kč)
 • 2 novostavba stezky pro pěší a cyklisty s přírodním povrchem – 263 m (náklady 5, 0 mil. Kč)
 • 3 účelová komunikace – stavební úpravy / udržovací práce - 1.980 m (náklady 4, 0 mil. Kč)
 • 4 novostavba lávky přes Labe „U Černého potoka“ – 97 m (náklady 60, 0 mil. Kč)
 • 5 novostavba lávky přes Labe „Debrné“ – 64 m (náklady 45, 0 mil. Kč)
 • 6 novostavba stezky pro pěší a cyklisty s přírodním povrchem – 900 m (náklady 10, 0 mil. Kč)
 • 7 plus novostavby propustků

Celkové náklady - cca 132 mil. Kč + DPH

Náklady na projektovou činnost - 3 mil. Kč + DPH

ALE - JSOU ZDE PROBLÉMY, KTERÉ JE POTŘEBA ŘEŠIT:

Sada č. 1 problémů a nevyřešených otázek:

 • Kdo bude investor výstavby - obce? Pro připomenutí: obec Nemojov cca 800 obyvatel (daňové příjmy cca 12.500 tis. Kč) a obec Mostek cca 1.200 obyvatel (daňové příjmy cca 18.500 tis. Kč)
 • Kdo požádá o dotace? (cca 85% - neuznatelné náklady, „režim B11“)
 • Kdo bude majitel? Investor? (odpisy)
 • Kdo bude udržovat?
 • Kdo to zaplatí?
 • Kdo ponese zodpovědnost?

Sada č. 2 problémů a nevyřešených otázek:

 • Povodí ani Lesy ČR nechtějí mít za provoz zodpovědnost
 • Požadavky na parametry, rekonstrukci a údržbu – zhodnocení majetku!
 • Kácení stromů
 • Vysoké povodňové ohrožení (zpracovat pov. plán, uzavření komunikace)
 • Nájem za dočasný zábor
 • Nájem za trvalý zábor
 • Věcné břemeno
 • Veřejně prospěšná stavba?
 • „Péče řádného hospodáře“?

Zdroj informací: Svazek obcí Horní labe www.sohl.cz
Aktualizováno: 28. 8. 2023 (ceny jsou platné pro rok 2022).Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty