Dopravní cesta pro cyklisty č. 6 - plány na realizaci v Karlovarském kraji podél řeky Ohře

Karlovarský kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie. Přehled plánovaných páteřních cyklotras je možné si prohlédnout na mapovém portále.

Jedním z cílů Cyklostrategie Karlovarského kraje je podpořit výstavbu bezpečné komunikace pro cyklisty a další účastníky aktivní mobility propojující obce podél řeky Ohře do smysluplného celku. Tuto podmínku splňuje zatím úsek mezi Chebem a Karlovými Vary v délce 55 km, i když i zde jsou úseky, které je potřeba realizovat. V jiných úsecích je potřeba se vypořádat ze stísněnými prostorovými možnostmi údolí řeky obklopené soukromými majetky a klasickými „chatařskými“ komunikacemi.

Obrázek: Páteřní cyklostezka Ohře, stávající a plánový stav, zdroj: Karlovarský kraj

Přehled plánovaných úseků:

1) Projekty podávané do evropských fondů:

  • Cyklostezka Pomezí nad Ohří – Cheb, nebezpečný úsek silnice 606. Aktuálně silnice druhé třídy ale bývalá jednička. Bude zde zčásti samostatná cyklostezka, zčásti bude využita komunikace ale cyklostezka bude oddělena svodidly. Projekt má stavební povolení a nyní se připravují podklady do žádost do evropských fondů. Plánovaná výstavba zhruba 2025-2026. Plánované náklady lehce přes 60 mil. Kč. Mapa: https://mapy.cz/s/derucenebu 
  • Cyklostezka Dalovice – Všeborovice (u Karlových Varů). Tento úsek o délce 1700 m je již podán do evropských fondů. Je hotová veškerá dokumentace a čeká se na stavební povolení. Realizace stavby bude probíhat v letech 2024-2025. Předpokládané náklady 50 mil. Kč. Mapa: https://mapy.cz/s/nelamebaho 
  • Lávka v Boči. Projekt obce Stráž nad Ohří. Je zde hotová dokumentace, stavební povolení a podává se  žádost do evropských fondů. Jedná se o důležité přemostění, aby se cyklostezka Ohře po levém břehu mohla napojit do Ústeckého kraje. Mapa: https://mapy.cz/s/heduzagere

2) Projekty, které jsou připravené, ale není možné je podat ani do evropských fondů, ani do Státního fondu dopravní infrastruktury. V této chvíli se hledají možnosti na získání finanční prostředky. Jedná se o tyto úseky:

  • Dopravní cesta pro cyklisty: Dasnice - Šabina - Hlavno (u Sokolova). Projekt optimalizace vedení cyklostezky Ohře, a to připojením obce Šabina na tuto stezku v délce 2100 m. Mapa: https://mapy.cz/s/cadusorune. Projekt se stavebním povolením hledá dotační titul, neboť se jedná o účelovou komunikace (označenou dopravním značením B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel), na kterou se dotace nevztahují. V širších vztazích je trasa zde: https://mapy.cz/s/jomuhomeje.
  • Dopravní cesta pro cyklisty: Kyselka - Radošov. Projekt doplnění páteřní cyklostezky Ohře a odklonění cyklistické dopravy z frekventovaného průtahu obcí. Projekt postupně zpracovává obec Kyselka. Aktuálně žádá o územní souhlas na tuto část  https://mapy.cz/s/heranafeko. Karlovarský kraj plánuje podpořit tuto část alespoň projektovou dokumentací. Každopádně i v tomto případě je potřeba najít finanční prostředky mimo národní a evropské fondy. Mapa celého úseku: https://mapy.cz/s/dorafogecu

3) Co se také řeší:

  • Nebezpečná křižovatka, most v Citicích, iniciovat řešení cyklostezky v případě rekonstrukce mostu
  • Loket, ulice Nádražní (studie, řeší se pozemky)

Zdroj informací: Karlovarský kraj

aktualizace: 28 8. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty